لزوم بررسی شاخص های کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات

لزوم بررسی شاخص های کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۸

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعدادی از فعالیت‌هایی که در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده قابل سنجش است و تعداد دیگری که به صورت کیفی است بر اساس المان‌هایی قابل بررسی هستند.

به گزارش گرداب، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، درباره سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات باید همواره در ۳ لایه محتوا زیرساخت و خدمات مورد بررسی قرار بگیرد چراکه این سند سندی است که شورای عالی فضای مجازی بر آن نظارت دارد

وی افزود: وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات توانسته بر اساس سندی که شورا ارائه داده است ۸۰ درصد وظایف خود را انجام دهد د که این ادعا قابل بررسی است

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: تعدادی از فعالیت‌هایی که در لایه زیرساخت انجام شده است به صورت کمی قابل سنجش است و تعداد دیگری نیز به صورت کیفی هستند که  این فعالیت ها نیز بر اساس المان هایی قابل بررسی هستند.

ناظمی در ادامه گفت: قاعدتاً شاخص های کیفی را می توان با همکاری تعدادی پژوهشگر بررسی کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین می‌توان با انتخاب انسان های آگاه و مرضی الطرفین هم میزان پیشرفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه شبکه ملی اطلاعات را بررسی کرد و هم مشکلات سند را مورد تحلیل قرار داد.