گسترش قلدری آنلاین در میان نوجوانان آمریکایی

گسترش قلدری آنلاین در میان نوجوانان آمریکایی
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۸

نوجوانان آمریکایی که در فضای مجازی قلدری کرده و به هم سن و سالان خود زور می گویند، به شکلی نگران کننده در حال گسترش فعالیت های خود هستند.

به گزارش گرداب، این افراد مدعی هستند که اقداماتشان را با هدف شوخی و تفریح انجام می دهند و تنها به دنبال دست انداختن و استهزای دیگران هستند و نه زورگفتن و قلدری در فضای مجازی.

پژوهشی که در این زمینه با مشارکت اینستاگرام و موسسه خیریه سایبر اسمایل در آمریکا انجام شده، حاکیست بسیاری از نوجوانان و حتی جوانان آمریکایی به علت مواجهه با قلدری های آنلاین از نظر روحی و عاطفی آسیب می بینند.

بر اساس همین تحقیق ۶۶ درصد از نوجوانان آمریکایی شاهد ناراحتی یکی از دوستان خود به علت مواجهه با پدیده قلدری آنلاین بوده اند. ۴۸ درصد از این افراد هم گفته اند خودشان به علت مطالعه مطالب و پیام هایی که توسط فرد دیگری در فضای مجازی به آنها گفته شده دچار ناراحتی و غم شده اند.

در سال های اخیر شبکه های اجتماعی بزرگ آمریکایی بارها و بارها از سوی مقامات دولتی، موسسات غیرانتفاعی و والدین به علت عدم ایجاد رویه هایی برای مقابله با زورگیری ها و قلدری های آنلاین مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته اند.

از جمله این شبکه های اجتماعی می توان به فیس بوک، اینستاگرام و توئیتر اشاره کرد که از امکانات پیام رسانی آنها به طور گسترده برای ارسال مطالب تهدیدآمیز و حاوی توهین های جنسی، نژادپرستانه، سیاسی، ضدمذهبی و غیره استفاده می شود. اینستاگرام مدتی است با هدف کاهش انتقادها از خود ابزار هشداردهنده ای را به اپلیکیشن خود افزوده که به افراد در مورد ارسال نظرات زورگویانه و نامناسب هشدار می دهد. ابزار یادشده برای شناسایی نظرات مذکور از یک الگوریتم هوش مصنوعی استفاده می کند.