مرکز ملی اشتراک‌گذاری هشدارهای امنیت سایبری ایجاد می‌شود

مرکز ملی اشتراک‌گذاری هشدارهای امنیت سایبری ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۸

مرکز ملی اشتراک گذاری و ارائه هشدارهای امنیت سایبری (سامانه ماها) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

به گزارش گرداب، دستاوردهای پژوهشی حاصل از پروژه «طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک‌گذاری و ارائه هشدارهای امنیتی» و کاربردهای سامانه «ماها» در دومین جلسه فروم اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری در پژوهشگاه ICT به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

هدف سامانه «ماها»، ایجاد نهاد مرجع و قابل اعتماد تجمیع و اشتراک‌گذاری آگاهی وضعیتی جهت اتخاذ تصمیمات کم مخاطره ملی در فضای سایبری است و چشم‌انداز قابل تصور برای آن تحقق دفاع بازدارنده سایبری ملی از طریق ارتقای آگاهی وضعیتی با ایجاد مراکز اشتراک‌گذاری و ارائه هشدارهای امنیتی خواهد بود.

ایجاد، ارتقاء و اشتراک‌گذاری آگاهی وضعیتی دقیق و جامع، هماهنگی و هدایت متمرکز مدیریت تهدیدات ملی سایبری در حوزه زیرساخت‌های حیاتی و مهم و نقش آفرینی در راستای تحقق سکوی همکاری متقابل بین نهادهای مختلف حاکمیتی مرتبط در حوزه مخاطرات ملی سایبری در چارچوب نظام‌های مصوب از ماموریت‌های اصلی این سامانه است.

براین اساس ارائه دستاوردهای پژوهشی و کاربردی سامانه «ماها» یکی از موضوعات اصلی در فروم‌ های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، است که در این جلسه اقدامات مختلف درباره  طراحی، پیاده‌سازی و تست این سامانه و تدوین و تبیین قوانین و مقررات لازم در حوزه اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری ملی، بررسی شد.

علیرضا عنایتی مجری پروژه و مسئول این نشست با تاکید بر اهمیت و لزوم اشتراک‌گذاری اطلاعات در راستای تشخیص و مدیریت تهدیدات ملی خاطر نشان کرد: تهدید ملی، تهدیدی است که در نتیجه تحلیل‌های تجمیعی و با در نظر گرفتن شاخص‌های ملی، دارای سطح مخاطره‌ای بالاتر از حد آستانه تشخیص داده می‌شود و نهادهای حاکمیتی تصمیم‌گیری نهایی برای مواجهه با آن را به عهده می‌گیرند.

وی گفت: اشتراک‌گذاری آگاهی به‌صورت ساختار یافته و با رعایت اصول حفظ اعتماد، حریم خصوصی و حقوق عمومی، منجر به سازگاری و یکپارچگی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح و قلمروهای مختلف می‌شود و در نتیجه آن، هم‌افزایی سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و اقدامات ایجاد خواهد شد.

در این جلسه به نقش کلیدی اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات در نیل به آگاهی وضعیتی سایبری ملی تاکید و تصریح شد که کلیت این آگاهی شامل نمایشی جامع از وضعیت سایبری ملی، وضعیت زیرساخت‌های حیاتی و سطح مخاطره تهدیدات بر اساس اثر آنها بر منافع ملی است.

قرار است سلسله جلسات فروم اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری در ۸ جلسه و پیرامون دو پروژه «طراحی و پیاده سازی سامانه اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات امنیتی» و «طراحی و پیاده‌سازی سامانه اشتراک گذاری و ارائه هشدارهای امنیت سایبری» که به صورت موازی در حال اجرا هستند، در محل پژوهشگاه ICT برگزار شود.

در این فروم موضوعات ساختار نهادی کشورهای پیشرو و همچنین نحوه هماهنگی نهادها در جهت مقابله و مدیریت تهدیدات و بحران‌های سایبری و در ادامه مولفه‌ها، ابعاد و ابزارهای اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی ارائه شد.