۵۰۰ دلار جریمه برای انتشار تصاویر برهنه در فضای مجازی

۵۰۰ دلار جریمه برای انتشار تصاویر برهنه در فضای مجازی
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۸

لایحه‌ای به مجلس سنای امریکا ارسال شده که بر مبنای آن افرادی که عکس‌های برهنه در فضای مجازی منتشر می‌کنند ۵۰۰ دلار جریمه می‌شوند.

به گزارش گرداب، قرار است لایحه‌ای به مجلس سنای امریکا ارسال شود که بر مبنای آن افرادی که عکس‌های برهنه در فضای مجازی منتشر می‌کنند 500 دلار جریمه شوند!

این لایحه که به "لایحه کالیفرنا" موسوم است، ارسال عکس برهنه در فضای مجازی را جرم تلقی کرده و با کسی که این عکس‌ها را منتشر می‌کند با عنوان مجرم برخورد خواهد شد؛ این قانون تازه که به مجلس سنا برای تصویب نهایی ارسال شده جریمه 500 دلاری برای مجرمان در نظر گرفته است.

لایحه کالیفرنا در صف ارسال به مجلس سنا است که سال 2020 این اتفاق می‌افتد تا شاید از میزان عکس‌های برهنه در فضای مجازی کاسته شود؛ این قانون در راستای کاهش آزار و اذیت در فضای مجازی تدوین شده‌ است تا سلامت روان کاربران فضای مجازی را تأمین کند.

این لایحه به دنبال گزارشی تدوین شد که بر مبنای آن 21 درصد از زنان در سالهای 10 تا 29 سال آمریکایی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند!