اف بی آی هکرها را سر کار می گذارد

اف بی آی هکرها را سر کار می گذارد
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۸

اف بی آی برای فریب هکرها ابتکار عمل تازه‌ای را به اجرا گذاشته تا به شرکت‌های تجاری کمک کند، آنها را با داده‌هایی در قالب طعمه فریب دهند.

به گزارش گرداب، هکرها هر سال خسارت‌های سنگینی را به شرکت‌ها و موسسات تجاری وارد می‌کنند و پلیس آمریکا برای کاهش این خسارات قصد دارد ابتکار عمل جدیدی را اجرا کند.

بر همین اساس قرار است شرکت‌ها برای فریب و تطمیع هکرها آنها را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و از این طریق اطلاعات اصلی و ارزشمند را برای خود حفظ کنند.

برنامه‌ای که اف بی آی در این راستا به اجرا درمی آورد، IDLE نام دارد و در قالب آن از سرقت داده‌های مهم با جاگذاری داده‌هایی به عنوان طعمه جلوگیری می شود. اف بی آی معتقد است از این طریق می‌توان هکرها را گیج کرد تا آنها نتوانند آنچه که واقعا ارزش سرقت دارد را بدزدند.

پلیس آمریکا می گوید قصد ندارد اطلاعات بیشتری را در این زمینه افشا کند تا هکرها نتوانند متوجه جزئیات موضوع شوند. اما  قرار است داده‌های یادشده در ساختارهای موجود داده‌های شرکت‌ها جاسازی شوند و تفکیک آنها برای هکرها از این طریق دشوار و چه بسا ناممکن شود.