نامگذاری روزهای هفته فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی

نامگذاری روزهای هفته فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با تبریک آغاز هفته فضای مجازی از نامگذاری ایام این هفته به مناسبت سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به دستور رهبر معظم انقلاب خبر داد.

به گزارش گرداب، سید محمد حسین پور با اشاره به گسترش فزاینده فضای مجازی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم گفت: به منظور تاکید بر اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه های مختلف زندگی مردم، مرکز ملی فضای مجازی اقدام به نامگذاری روزهای هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه (سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور) کرده است.

وی افزود: هر روز از این هفته به یک بخش از فضای مجازی اختصاص یافته و سعی شده تا با نگاهی جزئی به زوایای تاثیر چشمگیر این فضا توجه بیشتر شود.

حسین پور تاکید کرد: با توجه به اهمیت حقوق شهروندی، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مقابله با محتوای آسیب رسان امروز به عنوان نخستین روز هفته با شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» آغاز شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اهمیت اقتصاد فضای مجازی و نقش آن در توسعه، تولید ثروت، رونق کسب و کارها و اشتغالزایی موجب نامگذاری دومین روز هفته با شعار «فضای مجازی، پیشران اقتصاد» شده است.

وی با اشاره به شعارهای سومین و چهارمین روز هفته فضای مجازی کشور گفت: شعار «فضای مجازی، استقلال و حکمرانی» به منظور پرداختن به شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی شبکه ارتباطی کشور، مشارکت مدنی و جامعه ذی نفعان در حکمرانی و اعتمادسازی در نظر گرفته شده است.

حسین پور افزود: آنچه که مسلم است فضای مجازی با شکستن مرزهای جغرافیایی و ایجاد روابط گسترده میان جوامع باعث تغییر اساسی در سبک زندگی افراد شده است بنابراین به دلیل اهمیت ارتباطات در این عصر، چهارمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، ارتباط با ملت ها» به منظور برقراری ارتباط دوسویه با سایر ملل جهان به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام برای برقراری نظام صلح جهانی و مشارکت در مجامع و سازمان های بین المللی برای مواجهه با تحولات و روندهای بین الملل در فضای مجازی نامگذاری شده است.

وی اظهار داشت: در پنجمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، فرهنگ و جامعه» با تاکید بر صیانت از کودکان در فضای مجازی با ایجاد فضایی سالم، ایمن و مفید به بررسی آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و در نهایت دولت الکترونیک خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به اهمیت عدالت و رفاه در فرهنگ اسلامی ششمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، عدالت و رفاه» به منظور بررسی مشارکت اجتماعی، بستر توزیع عادلانه فرصت ها و خدمات عمومی نامگذاری شده است.

حسین پور گفت: آخرین روز هفته، «فضای مجازی و گام دوم انقلاب» در نظر گرفته شده تا بتوانیم با بهره مندی از مزایا و جلوگیری از معایب این فضا به همت فعالان بخش خصوصی گام دوم انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران را محکم تر برداشته و این فضا اهرمی برای پیشبرد اهداف آن در جهان باشد.
به گزارش گرداب، سید محمد حسین پور با اشاره به گسترش فزاینده فضای مجازی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم گفت: به منظور تاکید بر اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه های مختلف زندگی مردم، مرکز ملی فضای مجازی اقدام به نامگذاری روزهای هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه (سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور) کرده است.

وی افزود: هر روز از این هفته به یک بخش از فضای مجازی اختصاص یافته و سعی شده تا با نگاهی جزئی به زوایای تاثیر چشمگیر این فضا توجه بیشتر شود.

حسین پور تاکید کرد: با توجه به اهمیت حقوق شهروندی، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مقابله با محتوای آسیب رسان امروز به عنوان نخستین روز هفته با شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» آغاز شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: اهمیت اقتصاد فضای مجازی و نقش آن در توسعه، تولید ثروت، رونق کسب و کارها و اشتغالزایی موجب نامگذاری دومین روز هفته با شعار «فضای مجازی، پیشران اقتصاد» شده است.

وی با اشاره به شعارهای سومین و چهارمین روز هفته فضای مجازی کشور گفت: شعار «فضای مجازی، استقلال و حکمرانی» به منظور پرداختن به شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی شبکه ارتباطی کشور، مشارکت مدنی و جامعه ذی نفعان در حکمرانی و اعتمادسازی در نظر گرفته شده است.

حسین پور افزود: آنچه که مسلم است فضای مجازی با شکستن مرزهای جغرافیایی و ایجاد روابط گسترده میان جوامع باعث تغییر اساسی در سبک زندگی افراد شده است بنابراین به دلیل اهمیت ارتباطات در این عصر، چهارمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، ارتباط با ملت ها» به منظور برقراری ارتباط دوسویه با سایر ملل جهان به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام برای برقراری نظام صلح جهانی و مشارکت در مجامع و سازمان های بین المللی برای مواجهه با تحولات و روندهای بین الملل در فضای مجازی نامگذاری شده است.

وی اظهار داشت: در پنجمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، فرهنگ و جامعه» با تاکید بر صیانت از کودکان در فضای مجازی با ایجاد فضایی سالم، ایمن و مفید به بررسی آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و در نهایت دولت الکترونیک خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به اهمیت عدالت و رفاه در فرهنگ اسلامی ششمین روز هفته با شعار «فضای مجازی، عدالت و رفاه» به منظور بررسی مشارکت اجتماعی، بستر توزیع عادلانه فرصت ها و خدمات عمومی نامگذاری شده است.

حسین پور گفت: آخرین روز هفته، «فضای مجازی و گام دوم انقلاب» در نظر گرفته شده تا بتوانیم با بهره مندی از مزایا و جلوگیری از معایب این فضا به همت فعالان بخش خصوصی گام دوم انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران را محکم تر برداشته و این فضا اهرمی برای پیشبرد اهداف آن در جهان باشد.