سایت های جعلی آمریکایی و اروپایی منبع بیشتر اخبار کرونایی

سایت های جعلی آمریکایی و اروپایی منبع بیشتر اخبار کرونایی
تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد منبع بیشتر اخبار به اشتراک گذاشته شده در مورد ویروس کرونا سایت های خبری دروغ پراکن و جعلی است.

به گزارش گرداب، تبدیل شدن سایت های زرد و دروغ پراکن به منبع اصلی انتشار و توزیع اخبار مربوط به کرونا موجب نگرانی های گسترده شده است. زیرا این سایت ها با اخبار دروغین و نگران کننده به ترس و وحشت عمومی در مورد کرونا دامن می زنند و مقابله صحیح و اصولی با این ویروس را دشوار می سازند.

این اخبار جعلی به طور گسترده در شبکه های اجتماعی پرطرفدار نیز به اشتراک گذارده می شوند و جایگزین اخبار صحیح و واقعی در مورد کرونا می شوند.

موسسه نیوزگارد که در زمینه شفافیت و اعتبار اخبار سایت های خبری تحقیق می کند، در این مورد تصریح کرده که مطالب و اخبار منتشر شده توسط مرکز کنترل بیماری ها و سازمان بهداشت جهانی توسط کاربران شبکه های اجتماعی نادیده گرفته می شوند.

نیوزگارد برای مقابله با این مشکل یک مرکز ردگیری اخبار دروغین کرونا را تاسیس کرده است. تعداد کل سایت های دروغ پراکن در مورد کرونا در آمریکا و اروپا بالغ بر 106 وب سایت برآورد شده اند. از این سایت ها 54 سایت زیر مجموعه naturalnews.com  هستند که از سال 2003 تا به حال اخبار دروغینی را منتشر می کند. دهها سایت فرانسوی و آلمانی هم در مورد کرونا اخبار دروغین منتشر می کنند.

در شرایطی که طی 90 روز اخیر مطالب و سایت های سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماری ها تنها 364 هزار و 483 بار در شبکه های اجتماعی مشهور بازنشر شده اند، به اشتراک گذاری مطالب غلط سایت های آمریکایی دروغ پراکن در شبکه های اجتماعی از 52میلیون و 53 هزار و 542 بار فراتر رفته است.