ویژگی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است

ویژگی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد که یکی از ویژگی های شبکه ملی اطلاعات حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است.

به گزارش گرداب، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با بیان این که ۳۰ هزار نقطه در کشور به شبکه داخلی دولت متصل هستند، گفت: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه فیزیکی نیست؛ چراکه مقوله شبکه ملی فراتر از آن است. در واقع مجموعه‌ای از شبکه، امکانات , خدمات پایه‌ای جزو شبکه ملی اطلاعات است.

فیلم های محتوای داخلی جزئی از شبکه ملی اطلاعات است

وی افزود: در حال حاضر در تعریف شبکه ملی اطلاعات می‌توان گفت فیلم‌های محتوای داخلی که توسط نرم‌افزارهایی مانند فیلیمو پخش می‌شود جزئی از این شبکه ملی اطلاعات هستند. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که به یک معنا کشور ایران دارای شبکه ملی اطلاعات است و به معنای دیگر باید این شبکه تکمیل‌تر شود.

گسترش و پیشرفت در شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت تمامی ندارد

ناظمی تصریح کرد: گسترش پیشرفت در شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت تمامی ندارد چون تکنولوژی در حال رشد و پیشرفت است و ما باید بنا بر میزان رشد تکنولوژی، امکانات و فضای اطلاعاتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش دهیم.

برخی‌ها شبکه داخلی دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان شبکه ملی اطلاعات می‌دانند 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در حال حاضر برخی‌ها شبکه داخلی دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان شبکه ملی اطلاعات می‌دانند که در این باره باید بگویم در آنجا هم ما یک شبکه داریم که تمام شدنی نیست و با رشد تکنولوژی، پیشرفت می‌کند و این شبکه دولت جزئی از شبکه ملی محسوب می‌شود و به عنوان همه شبکه ملی اطلاعات نیست. در حال حاضر ۳۰ هزار نقطه به شبکه داخلی دولت متصل هستند که خارج از اینترنت بوده و به وسیله آن دستگاه‌های دولتی با یکدیگر ارتباط دارند.

ویژگی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های وجود شبکه ملی اطلاعات صرفا به خاطر حفاظت از داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است چراکه عدم حفاظت از داده‌های ملی و به خصوص اطلاعات شهروندان در اینترنت باعث می‌شود مورد تعرض قرار گیرند.