گزارش رگولاتوری از ۶ ماهه اول ۹۹؛

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مطابق گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ثابت در ایران که توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات منتشر شده است، نزدیک به نیمی از کاربران ایرانی با سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت در ثانیه به اینترنت وصل می شوند.

به گزارش گرداب، گزارش کیفیت اینترنت در ایران که به تازگی توسط رگولاتوری منتشر شده است، وضعیت دسترسی کاربران به اینترنت ثابت و همراه را در شش ماهه اول سال ۹۹ مورد ارزیابی قرار داده است.

رگولاتوری هدف از انتشار این گزارش را شفاف سازی وضعیت کیفیت اپراتورها، حفاظت از حقوق مصرف کننده، بهبود رقابت و ایجاد امکان حق انتخاب برای مشترکان پس از بررسی و مقایسه هر یک از اپراتورها اعلام کرده است.

وضعیت دسترسی کاربران به اینترنت در ایران بر مبنای ۲ پارامتر QoS (کیفیت بر مبنای سنجش سرویس) و QoE (کیفیت برمبنای تجربه مشتری) و ۶ شاخص از جمله تفاوت زمانی بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا رسیدن به مقصد (jitter)، تعیین مدت زمان تاخیر (RTT)، میانگین از دست رفتن بسته‌های دیتا (PLR)، سنجش کیفیت آپلود و دانلود (FTP)، مدت زمان ارسال درخواست به سمت سرور (DNS) و میزان اطلاعات دریافت شده در هر ثانیه در وب (Web) به دست آمده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اندازه گیری کیفیت اینترنت در استان‌های مختلف کشور ۶۷۰۰ سنجه نصب کرده است.

رصد سامانه‌های نظارتی از ارائه خدمات اینترنت ثابت نشان می‌دهد که بیش از ۴۴ درصد کاربران ایرانی، اینترنتی با سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت برثانیه را تجربه می‌کنند.

مطابق این گزارش هم اکنون ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار نفر در ایران مشترک اینترنت ثابت هستند و این فناوری در ۶ ماه اول امسال ۴۷۰ هزار مشترک جدید را جذب کرده است.

این درحالی است که تعداد مشترکان پهن باند سیار در ایران حدود ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار است و در ۶ ماه اول امسال نزدیک به ۷.۵ میلیون مشترک به تعداد مشترکان اینترنت موبایل افزوده شده‌اند.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

براین اساس تا پایان شهریور ۹۹ ضریب نفوذ اینترنت سیار (اینترنت موبایل) به ۹۱.۷ درصد رسیده و ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور به ۱۱.۲۸ درصد برآورد می‌شود. این رقم در سال ۹۸ برای اینترنت سیار ۸۳.۰۵ درصد و برای اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد بوده است. به این ترتیب در ۶ ماهه اول امسال ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۸ درصد و ضریب نفوذ اینترنت ثابت کمتر از یک درصد رشد کرده است.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

این گزارش بر مبنای بررسی وضعیت ارائه فناوری‌های ADSL ، TDLTE ، WIFI و FTTX در حوزه اینترنت ثابت و نسل‌های ۲G ،۳G و ۴G در حوزه موبایل توسط ۱۴ اپراتور فعال در کشور به دست آمده است.

رصد سامانه‌های نظارتی از ارائه این خدمات حاکی از آن است که هم اکنون ۷ میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در کشور مشترک اینترنت ADSL هستند. ۵۵ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر برای اتصال از ۴G استفاده می‌کنند؛ ۲۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر مشترک ۳G هستند و فناوری TDLTE اتصال یک میلیون و ۲۹۷ هزار نفر و FTTX اتصال ۱۱۸ هزار و ۲۰۴ مشترک را رقم زده است.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

گزارش رگولاتوری در زمینه تعداد مشترکان ارتباطات پهن باند ثابت به تفکیک کاربران خانگی و تجاری نیز نشان می‌دهد که سهم مشترکان تجاری از ADSL به مراتب کمتر از مشترکان خانگی است. به نحوی که بیش از ۷ میلیون نفر مشترک اینترنت خانگی ADSL و حدود ۶۸۰ هزار نفر مشترک تجاری این فناوری هستند. در همین حال ۱۱۶ هزار نفر مشترک خانگی FTTX و ۲ هزار نفر مشترک تجاری FTTX هستند. در حوزه TDLTE نیز ۹۲۳ هزار مشترک خانگی و ۳۷۴ هزار مشترک تجاری به ثبت رسیده است.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

نمودار تعداد مشترکان ارتباطات پهن باند ثابت به تفکیک سرعت، فناوری و اپراتور نشان می‌دهد که ۳میلیون ADSL با سرعتی کمتر از ۲ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند. بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک، سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت را استفاده می‌کنند. در همین حال کمتر از یک میلیون نفر، مشترک اینترنت ۱۰ تا ۲۰ مگابیتی هستند. ۶ هزار مشترک اینترنتی با سرعت ۲۰ تا ۳۰ مگابیت دارند و ۱۱۷ هزار مشترک نیز سرعتی بالاتر از ۳۰ مگابیت را تجربه می‌کنند.

حدود ۳۰۰ هزار مشترک TDLTE نیز دارای سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت هستند و ۹۷۸ هزار مشترک TDLTE نیز با سرعت ۲۰ تا ۳۰ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

براین اساس نمودار درصد مشترکان پهن باند ثابت بر اساس سرعت نشان می‌دهد که ۴۴ درصد کاربران اینترنت ثابت در کشور با سرعت حدود ۲ تا ۱۰ مگابیت به اینترنت متصل می‌شوند. ۳۰ درصد کاربران همچنان سرعتی کمتر از ۲ مگابیت دارند. در این میان سرعت اینترنت ۱۰ تا ۲۰ مگابیتی برای ۱۱ درصد کاربران به ثبت رسیده است.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت

حجم تعداد اشتراک پهن باند ثابت و سیار بر حسب تفکیک تکنولوژی مطابق نمودار زیر است.

تعداد مشترکان اینترنت ثابت به تفکیک سرعت