جلوگیری از رشد شرکت های بزرگ فناوری در بازار اروپا

جلوگیری از رشد شرکت های بزرگ فناوری در بازار اروپا
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۹

اتحادیه اروپا سعی دارد با وضع قوانینی سرعت رشد شرکت های بزرگ فناوری و قدرت سلطه آنها بر بازار را کنترل کند.

به گزارش گرداب، اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب یک قانون جدید از گسترش بیش از حد پلتفرم های آنلاین یا قدرت گرفتن بی رویه آنان برای مقابله با رقبایشان، جلوگیری کند.

به گفته مارگرت وستاگر، کمیسیونر رقابت این اتحادیه، قانونگذاران خواهان تحقیقاتی در رفتارهای پیشین پلتفرم ها، جریمه ها و شبهات درباره رفتارهای غیر قانونی شرکت های بزرگ فناوری هستند.

همچنین رقبای شرکت های بزرگ با موانع زیادی روبرو هستند از جمله آنکه مدت زمان زیادی طول می کشد تا شکایات بررسی و با رفتارهای ضدرقابتی مقابله شود. این تاخیرها خساراتی جبران ناپذیر به کسب وکارشان می زند.

علاوه بر آن مقامات اتحادیه اروپا تصمیم دارند هفته آینده پیشنهاداتی را منتشر کنند که به قانونگذاران اجازه می دهد درباره شرکت هایی که سریع رشد می کنند و قدرت سلطه در بازار می یابند، تحقیقاتی انجام دهند. نمونه ای از این موارد گوگل و فیس بوک هستند. 

وستاگر در این باره اعلام کرد این روشی آینده نگرانه برای اجرای قوانین رقابت در بازار است. به بیان دیگر ملزومات شرکت های بزرگتر برای عرضه عمومی سهام خود در بورس سختگیرانه تر از رقبای کوچکتر خواهد بود.

حتی ممکن است این ملزومات شرکت های بزرگ را مجبور کند اطلاعات را با رقبایشان یا قانونگذاران اتحادیه اروپا به اشتراک بگذارند.