۲۰ میلیارد بودجه برای پروژه‌های دولت الکترونیک

۲۰ میلیارد بودجه برای پروژه‌های دولت الکترونیک
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۹

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به ایجاد، توسعه و تکمیل پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک ۲۰۰ میلیارد ریال اختصاص داد.

به گزارش گرداب، در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰، توسعه خدمات دولت الکترونیکی در کشور در چند بخش مشمول ردیف اعتبار شده است.

مطابق با جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های اجرایی، به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که متولی بخش دولت الکترونیک کشور است، ۲۱ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای تعلق گرفته است.

بودجه مصوب این شورا در سال ۹۹ مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بوده است.

بودجه پیشنهادی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است که این رقم در بودجه مصوب سال ۹۹، مبلغ ۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بود.

از سوی دیگر، دولت به وزارت ارتباطات از ردیف اعتبارات متفرقه بودجه ۱۴۰۰ اجازه داده است که مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی هزینه کند؛ این بودجه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است و برای بودجه‌های هزینه‌ای نیز به این تکلیف، ۴۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده است.

در فصل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب هزینه‌های عمومی و متفرقه (مطابق جدول ۷-۲) نیز، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۱ میلیارد ریال بودجه می‌گیرد که مربوط به جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی می‌شود.

در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه به ایجاد، توسعه و تکمیل پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص می‌یابد.