دانستنی هایی در مورد اعتیاد مجازی

دانستنی هایی در مورد اعتیاد مجازی
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۹

این اختلال روانی در کشو‌هایی که استفاه از اینترنت آسان و ارزان است، بسیار چالش‌زا بوده تا آنجا که نهادهای مختلف را درگیر کرده است.

به گزارش گرداب، اعتیاد مجازی، استفاده بیش از حد از اینترنت است تا آنجا که بدون استفاده از آن فرد احساس کمبود می کند و روابط او با محیط متأثر از استفاده مکرر و دیوانه وار فرد شده از حالت عادی خارج می‌شود.

این اختلال روانی در کشو‌هایی که استفاه از اینترنت آسان و ارزان است، بسیار چالش زا بوده و تا آنجا که نهادهای مختلف را درگیر کرده است. در کشوری، مثل آمریکا تعداد معتادان به اینترنت از سایر معتادان بیشتر است، تا جایی که برخی معتادان 18 ساعت از وقت روزانه خود را در اینترنت صرف می‌کنند. در آمریکا به قدری فاجعه بار است که کلیساها، پیشوایان مذهبی با فریادهای کمک خواهی زن و شوهر، یا یکی از آنها، برای رهایی از این نوع اعتیاد مواجه هستند و مؤسسه‌های مشاوره‌ای مسیحی در حال تدوین مشاوره های اعتیاد به اینترنت می‌باشند.

پیامدهای اعتیاد به اینترنت و حتی کار زیاد با اینترنت، که در حدّ اعتیاد نباشد، نتایج و پیامدهای زیان بخشی برای فرد و جامعه در پی داشته و آسیب‌های شدید جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد.

یکی از پیامدهای فردی و اجتماعی اعتیاد و کار زیاد با اینترنت، انزوا و کناره گیری اجتماعی است. پوت نام (1991م) معتقد است در طی 35 سال گذشته کاهش چشم گیری در ارتباطات اجتماعی افراد در آمریکا رخ داده است. مردم کمتر به رأی گیری و کلیسا می‌روند، به ندرت موضوعات سیاسی را با همسایه‌ها در میان گذاشته یا عضویت گروه‌های داوطلبانه را قبول می‌کنند، مهمانی شام کمتری دارند و کمتر به منظور اجتماعی دور هم جمع می‌شوند. این موضوع پیامدهای عمده‌ای برای جامعه و فرد دارد، زیرا وقتی مردم از نظر اجتماعی درگیر باشند، سالم تر و خوشبخت تر زندگی می‌کنند.

از دیگر پیامدهای اعتیاد اینترنتی مشکلات خانوادگی و تأثیر آن بر روابط زناشویی، والدین و فرزندان است. امروزه اصطلاح «بیوه اینترنتی» برای همسر معتاد به اینترنت اطلاق می‌شود. آمار نشان می‌دهد که اعتیاد به اینترنت ممکن است به فروپاشی خانواده و طلاق منجر شود. شاید باور کردن اینکه شخصی همسر خود را فقط به علت ارتباط با فرد دیگر در اینترنت ترک می‌کند، برای کسانی که به اینترنت اعتیاد پیدا نکرده‌اند، وحشتناک به نظر برسد، ولی این مسئله هر روز در دنیای اینترنت اتفاق می‌افتد.

منبع: ایتنا