داده های مکانی کاربران در تلگرام به سرقت میروند

داده های مکانی کاربران در تلگرام به سرقت میروند
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۹

برخی محققیین امنیتی معتقدند که مهاجمین می توانند با استفاده از قابلیت People Nearby داده های مکانی کاربران تلگرام را به سرقت ببرند.

به گزارش گرداب، طبق گفته کارشناسان امنیتی، قابلیت پیدا کردن افراد نزدیک به کاربر در تلگرام می تواند در جهت به دست آوردن موقعیت مکانی دقیق کاربران مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

مهاجمین می توانند با استفاده از این قابلیت و طول و عرض جغرافیایی، فاصله دقیق کاربران از افراد مورد نظر را محاسبه و در نهایت موقعیت دقیق کاربر را مشخص کنند. 

این ویژگی به صورت پیش فرض در تلگرام غیر فعال است اما کاربرانی که این قابلیت را فعال می کنند، از این واقعیت اطلاع ندارند که در حال به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی خود با دیگران هستند.

" مهاجمین می توانند از سه نقطه و مثلث سازی، فاصله افراد مورد نظر با کاربر را مشخص کنند و سپس با استفاده از آن ها موقعیت مکانی دقیق کاربر را به دست بیاورند. "

مجرمین از چندین راه می توانند موقعیت مکانی شما را به دست بیاورند.
راحت ترین روش ممکن، جمع آوری داده های مربوط به طول و عرض جغرافیایی و محاسبه فاصله خود با هدف مورد نظر می باشد.

روش دیگر، استفاده از اپلیکیشن هایی مانند GPS Spoof می باشد. افراد می توانند با استفاده از این اپلیکیشن تا شعاع 7 مایلی( همان محدوده تلکرام) کاربر را شناسایی و فاصله کاربر با نقاط مشخص شده توسط اپ را محاسبه می کند.

مهاجمین می توانند با تکنیک مثلث سازی و با استفاده از گوگل ارس، نقطه میانی این مثلث را به دست بیاورند. این نقطه، موقعیت مکانی کاربر می باشد. 

" اما تلگرام اعلام کرد که این قابلیت را به عنوان یک باگ در نظر نمی گیرد و نظر کارشناسان امنیتی را در مورد این موضوع رد کرده است. "