Gerdab.IR | گرداب

پوستر / قوت در فضای مجازی، حیاتی است

پوستر / قوت در فضای مجازی، حیاتی است
تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

امروز قوّت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسانها است در همه‌ی دنیا؛ و یک عدّه‌ای همه‌ی کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش میبرند؛ قوّت در این [زمینه] حیاتی است.

امروز قوّت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسانها است در همه‌ی دنیا؛ و یک عدّه‌ای همه‌ی کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش میبرند؛ قوّت در این [زمینه] حیاتی است.
سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران
3 فروردین 1399

پوستر / قوت در فضای مجازی، حیاتی است

جهت مشاهده و دریافت پوستر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید