Gerdab.IR | گرداب

اطلاعات زیست سنجی جایگزین رمز ورود (فیلم)

تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

شناسه‌های طبیعی و منحصربفرد هر شخص جایگزین رمز عبور می‌شود.