Gerdab.IR | گرداب

از طرح «صیانت از فضای مجازی» مجلس چه می‌دانید؟ (فیلم)

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

طرح «صیانت از فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شد.

 
گزارش مرتبط با این موضوع را بخوانید: