Gerdab.IR | گرداب

جنگ نرم

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۸۹

چشم فتنه کور خواهد شد اگر با رهبری/پی نمائیم این شتر با ساربان، باور کنید

جنگ نرم قلدران را درجهان باور کنید
این کمین ناکسان با صد کمان، باور کنید

چنگ و دندان نهان دشمن دیروز ما
می‌فشارد درگلومان استخوان، باور کنید

درد دل‌های "علی" را بعد قرنی بشنوید
می‌کند اسرار حق ایشان بیان، باور کنید

اَینَ عمّار، اَینَ عمّارِ ولی این زمان
یادگارو یاد یار مهربان، باور کنید

با شما هستم خواص ویاوران انقلاب
دشمن دانا زند زخم زبان، باور کنید

رؤیت ماه صیام و روزه‌خواری تا به کی
سر زده از مأذنه بانگ اذان، باور کنید

این سکوت سرد معنی‌دار خود را بشکنید
از نگفتن‌ها وگفتن‌های آن، باور کنید

مصلحت‌اندیشی بی مورد و خاکستری
می دهد صدها نشان از بی‌نشان، باور کنید

با دو پهلو گفتن و پاشیدن گردوغبار
تار گردد دیدهٔ پیر و جوان، باور کنید

خط مشی وحدت روح خدا، یاد آورید
رحمت حق گشته در ایران روان، باور کنید

"یانکی" از هرسو براتان کف زند اُف بر شما
در خفا بازی کند صدها پلان، باور کنید

ای سران فتنه اکنون مشت دشمن وا شده
می‌رسد فریادمان تا آسمان، باور کنید

خواب‌های توطئه، همچون سقیفه دیده‌اند
غافلانِ با فلان ابنِ فلان، باور کنید

از خر شیطان فرود آئید و مولائی شوید
چهرهٔ ابلیس دون باشد عیان، باور کنید

چشم فتنه کور خواهد شد اگر با رهبری
پی نمائیم این شتر با ساربان، باور کنید

شرمتان بادا، اگر این‌بار علی تنها شود
می‌رود قرآن سر نی هر زمان، باور کنید

گر نماید گوشهٔ چشمی "ولی"،سر می‌دهم
می‌کنم جان را فدایش بی‌گمان، باور کنید

فاش گفتم حالیا این عقده‌های در گلو
گر برندم سر همین نامردمان، باور کنید

در تنورم افکنند ار ناکسان خیره سر
بند بندم می‌شود آتش‌فشان، باور کنید