Gerdab.IR | گرداب

پاسخ‌گویی به حملات سایبری بیش از دو روز کاری زمان می‌برد

پاسخ‌گویی به حملات سایبری بیش از دو روز کاری زمان می‌برد
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

براساس تحقیقات جدید شرکت امنیت سایبری آمریکایی Deep Instinct، سازمان‌ها در سراسر جهان برای پاسخ‌گویی به حملات سایبری، به طور میانگین به بیش از دو روز کاری زمان نیاز دارند.

به گزارش گرداب - هزار و پانصد متخصص ارشد امنیت سایبری از یازده کشور مختلف که برای شرکت‌هایی که دارای بیش از هزار کارمند و درآمد سالانه‌ای به ارزش پانصد میلیون دلار هستند کار می‌کنند، در یک نظرسنجی شرکت کردند. در این نظرسنجی مشخص شد که میانگین زمان پاسخ‌گویی به حملات سایبری، بیست ساعت و نه دقیقه است.

سرعت پاسخ‌گویی شرکت‌های مرتبط با بخش مالی بالا بوده و به طور میانگین، در شانزده ساعت به حمله سایبری رسیدگی می‌کنند.

شرکت‌های بزرگ‌تر نیز سریع‌تر به تهدیدات پاسخ می‌دهند و به طور متوسط، در طول پانزده ساعت به آن رسیدگی می‌شود. شرکت‌های کوچک‌تر در پاسخ‌گویی به حملات کندتر عمل کرده و به طور متوسط، بیست و پنج ساعت طول می‌کشد تا پاسخ مناسب به حملات سایبری بدهند. فقط یک درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اظهار داشتند که تمام دستگاه‌های آن‌ها حداقل به یک برنامه امنیتی مجهز است.

بیست و شش درصد از شرکت‌کنندگان نیز پیچیده بودن را عامل اصلی نصب نکردن بیش از یک برنامه امنیتی دانستند. از نظر سایر افراد، نگرانی‌های اصلی شامل طول کشیدن پاسخ‌گویی به تهدیدات (۳۹%) و کمبود کارکنان واجد شرایط در بخش امنیت و فناوری اطلاعات (۳۵%) می¬شود.

برای هشتاد درصد از شرکت‌کنندگان، فایل‌های ذخیره شده در فضای ابری، تهدیدات غیرقابل پیش‌بینی به حساب می‌آیند و شصت و هشت درصد از افراد نیز نگران این بودند که همکاران آن‌ها به طور تصادفی، فایل‌های مخرب را بارگذاری کنند. چهل درصد از افراد، ترس از این داشتند که مجرمان سایبری بدون شناسایی شدن در سیستم‌های آن‌ها حضور داشته باشند.

مدیرعامل شرکت Deep Instinct می‌گوید که یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که تیم‌های امنیتی، روزانه با چه چالش‌هایی روبرو هستند و چه اقداماتی برای تقویت این صنعت لازم است در نظر گرفته شود.

منبع:
infosecurity-magazine