Gerdab.IR | گرداب

میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران چقدر است؟

میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران چقدر است؟
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۴۰۰

ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در سال ۲۰۲۱ در ایران حدود ۶۹ درصد آورد می‌شود و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۵۵ درصد اعلام شده است.

به گزارش گرداب؛ طبق آمار منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کل مشترکین تلفن همراه تا پایان ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۳۱.۰۵۴.۷۴۰ عدد بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه حدود ۱۵۵ درصد اعلام شده است. با توجه به این آمار، ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به معنای نسبت تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند به کل جمعیت است. کاربر تلفن همراه هوشمند به فردی اطلاق می‌شود که حداقل یکبار در ماه از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کند. این شاخص می‌تواند معیاری جهت شناخت پتانسیل توسعه تجارت الکترونیکی به خصوص تجارت الکترونیکی موبایل و بکارگیری اپلیکشین‌های مختلف در این حوزه ارائه دهد.

تعداد کاربران تلفن هوشمند در ایران

طبق آمار جهانی منتشر شده در ژانویه ۲۰۲۱، تعداد کاربران تلفن هوشمند در ایران ۵۸.۲ میلیون نفر برآورد شده و از این منظر در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیون نفری اعلام شده توسط مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۹، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در سال ۲۰۲۱ در ایران حدود ۶۹ درصد آورد می‌شود. این میزان در مقایسه با سال قبل حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. طبق این آمار ضرورت تولید تلفن هوشمند در داخل کشور بیش از گذشته بر همگان آشکار و مبرهن است.

مطابق با آمار جهانی ارائه شده، تعداد کاربران تلفن هوشمند در جهان ۳.۶ میلیارد نفر اعلام شده است. همچنین ضریب نفوذ تلفن هوشمند در جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶.۴۵ درصد بوده است. این میزان نسبت به سال قبل حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

سرعت اینترنت در ایران

همچنین بر اساس آمار جهانی اعلام شده در سال ۲۰۲۱ میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ مگابیت بر ثانیه بوده است در حالی که میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان حدود ۵۳.۳۸ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است.

مطابق با آمار ارائه شده توسط ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ۱۱۲.۴ درصد اعلام شده است. این رقم مدت زمان مشابه در سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

همچنین مطابق با این آماردر سا ل ۱۳۹۹، نیز مانند سال گذشته حدود ۸۹ درصد از ارتباطات پهن باند اینترنت مربوط به ۳ جی و ۴ جی بوده است.

طبق گزارش جهانی در سال ۲۰۲۱ ضریب نفوذ اینترنت در جهان، ۶۴.۲ بوده است. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال ۱۳۹۹ بالاتر از میانگین جهانی بوده است.