پوستر| کلان داده و نقش آن در مناسبات جهانی

پوستر| کلان داده و نقش آن در مناسبات جهانی
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۰

اصطلاح کلان داده به داده‌هایی گفته می‌شود که بسیار بزرگ و پیچیده هستند و پردازش آن‌ها با استفاده از روش‌های سنتی دشوار یا غیرممکن است و عمل دستیابی و ذخیره آن‌ها برای تجزیه و تحلیل، به زمان زیادی نیاز دارد.

پرونده ای مرتبط با این موضوع را در لینک زیر بخوانید: 

http://gerdab.ir/0008Ck