Gerdab.IR | گرداب

هشدار چین درباره متاورس

هشدار چین درباره متاورس
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

روزنامه ارتش آزادی‌خواه خلق در مقاله‌ای که روز جمعه منتشر شد، نوشت متاورس می‌تواند یک تجربه تماشای رسانه همه‌جانبه را ارائه دهد؛ و چنین محتوایی می‌تواند به نوبه خود با ایجاد تمایل عمومی برای صلح، تاثیر رسانه را هم تقویت کند.

به گزارش گرداب، روز گذشته در یک روزنامه اقتصادی دولتی چینی مقاله‌ای تحلیلی منتشر شد که در بخشی از آن نوشته شده بود، هر چه رونق متاورس بیشتر شود، مردم باید آرامش بیشتری داشته باشند.

نویسنده این مقاله نوشت: در آینده و زمانی که این تکنولوژی به بلوغ برسد، مشکلات حقوقی، اخلاقی و اجتماعی و همچنین عدم قطعیت زیاد به همراه خواهد داشت. این مقاله متاورس را شمشیری دو لبه و ورود سرمایه‌گذاران کوچک و متوس روی متاورس را به «لیسیدن خون لبه چاقو» تشبیه کرد.

این مقاله همچنین مدعی است از نقطه نظر بازار، هنوز زود است که ارزش شرکت‌هایی که طرح‌های متاورس دارند، رشد فزاینده داشته باشد.

این نخستین باری نیست که رسانه‌های دولتی چین نگرانی خود را نسبت به متاورس ابراز می‌کنند. اوایل این ماه گزارشی از روزنامه دولتی چین به این موضوع اشاره کرده بود که بسیاری بدون اینکه محصولشان ارتباطی به این تکنولوژی داشته باشد، از عنوان متاورس در برند‌های خود استفاده کرده‌اند.

با این وجود، تمام رسانه‌های دولتی نسبت به متاورس حس بدی ندارند. روزنامه ارتش آزادی‌خواه خلق در مقاله‌ای که روز جمعه منتشر شد، نوشت متاورس می‌تواند یک تجربه تماشای رسانه همه‌جانبه را ارائه دهد؛ و چنین محتوایی می‌تواند به نوبه خود با ایجاد تمایل عمومی برای صلح، تاثیر رسانه را هم تقویت کند.

شرکت‌های چینی شامل دو غول تکنولوژی بایدو و شرکت بازی ویدئویی نت‌ایز به شدت به دنبال ثبت نام تجاری مرتبط با متاورس هستند.