Gerdab.IR | گرداب

تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۸۹

در نشست مجمع عمومی كه برای بررسی و تصویب نهایی قطعنامه‌های ارائه شده از سوی كمیته چهارم مجمع عمومی برگزار شد رژیم صهیونیستی به علت نقض گسترده حقوق بشر مردم فلسطین با محكومیت اعضای مجمع عمومی مواجه شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اقدامی بی سابقه با صدور چهار قطعنامه، اقدام‌های رژیم اشغالگر قدس در قبال مردم بی دفاع فلسطین را محكوم كرد.

به گزارش گرداب، در نشست مجمع عمومی كه برای بررسی و تصویب نهایی قطعنامه‌های ارائه شده از سوی كمیته چهارم مجمع عمومی برگزار شد رژیم صهیونیستی به علت نقض گسترده حقوق بشر مردم فلسطین با محكومیت اعضای مجمع عمومی مواجه شد.    

اعضای مجمع عمومی در این نشست با 165 رای مثبت، 9 رای منفی و 2 رای ممتنع، قطعنامه ارائه شده ضد صهیونیستی را تصویب كردند.

در این قطعنامه اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در تخریب منازل، مراكز آموزشی و درمانی فلسطینیان، استفاده گسترده از زور به دست این رژیم، به ویژه در باریكه غزه محكوم شده است.

این جنایت‌ها منجر به كشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین و همچنین آواره شدن آنها شده است.

كانادا، آمریكا، استرالیا، رژیم صهیونیستی، میكرونزی نائورو، میكرونزی، نائورو، پالائو و پاناما به این قطعنامه رأی منفی دادند. 

همچنین مجمع عمومی قطعنامه ارائه شده تحت عنوان "كار كمیته ویژه تحقیق رویه‌های تأثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمین‌های اشغالی" را با 94 رای مثبت در برابر 9 رای منفی استرالیا، كانادا، رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، پالائو، پاناما، آمریكا، میكرونزی و نائورو به تصویب رساند. 

در این قطعنامه به كارگیری زور علیه مردم غیر نظامی فلسطین و كشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخریب و توقیف اموال فلسطینی‌ها‌، تنبیه دسته جمعی آنان و بازداشت و زندانی نمودن هزاران فلسطینی محكوم شده و بر ادامه كار كمیته ویژه تحقیق تاكید شده است.

رای منفی كانادا و آمریكا به دو این قطعنامه در حالی است كه این دو كشور در پوشش مدافعان حقوق بشر، كشورمان را متهم به نقض حقوق بشر كرده و در سازمان ملل تلاش های زیادی ضد كشورمان به عمل آورده‌اند. 

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین با تصویب قطعنامه‌ای شهرك‌های اسرائیلی در سرزمین فلسطین اشغالی و ساخت دیوار حائل به شدت ابراز نگرانی كرده و این اقدام‌ها را به عنوان مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و قطعنامه‌های سازمان ملل برشمرده است. 

در این قطعنامه همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته شده است با تمكین در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص جولان به خصوص قطعنامه 497 (2008) شورای امنیت از این منطقه عقب نشینی كند. 

این قطعنامه با 169 رای مثبت، 6 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. 

رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، نائورو، میكرونزی، پالائو و آمریكا به این قطعنامه رای منفی دادند. 

مجمع عمومی همچنین در نشست دیروز (جمعه) قطعنامه كاربرد كنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ (12 اوت 1949) در‌باره سرزمین فلسطین اشغالی شامل بیت المقدس شرقی و دیگر سرزمین‌های عربی اشغالی را به رای گذاشت كه این قطعنامه با 169 رای مثبت، 6 منفی و 2 ممتنع به تصویب رسید. 

رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، میكرونزی، نائورو، پالائو و آمریكا به این قطعنامه رای منفی دادند.

منبع: شبکه خبر