Gerdab.IR | گرداب

داده‌نما/ ایران در رتبه اول آلوده‌ترین کشور‌ها به بدافزار‌های موبایلی

داده‌نما/ ایران در رتبه اول آلوده‌ترین کشور‌ها به بدافزار‌های موبایلی
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

بر اساس گزارش شرکت کسپرسکی، ایران در جایگاه نخست آلوده ترین کشور‌ها به بدافزارهای موبایلی قرار دارد.

ببینید| ایران در رتبه اول آلوده‌ترین کشور‌ها به بدافزارهای موبایلی