Gerdab.IR | گرداب

استفاده از ظرفیت‌های فناوری نانو در صنعت پتروشیمی

استفاده از ظرفیت‌های فناوری نانو در صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۱

با همکاری شبکه تبادل فناوری، در قالب تفاهم نامه‌ای از ظرفیت فناوری‌نانو در توسعه‎ پتروشیمی استفاده می‌شود.

به گزارش گرداب به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و یک مجتمع پتروشیمی منعقد شد تا با کمک شبکه تبادل فناوری از ظرفیت‌های فناوری‌نانو برای حل چالش‌های حوزه پتروشیمی استفاده شود.

براساس این تفاهم‌نامه همکاری، «شبکه تبادل فناوری» به عنوان بازوی اجرایی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، از طرف این ستاد به مجتمع پتروشیمی برای استفاده از ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌هایی نانویی در اجرای این طرح‌ها کمک خواهد کرد.

توسعه کمی و کیفی محصولات و طرح‌های دانش‌بنیان و نانویی از طریق سرمایه‌گذاری و خرید و بکارگیری محصولات و فناوری‌ها در بخش‌های مختلف این مجتمع، اجرای برنامه‌ها و رویداد‌های کارآفرینی و فناوری با محوریت نیاز‌های فناورانه مجتمع پتروشیمی، ارائه و اجرای مدل‌های قراردادی و مشارکتی جهت همکاری با شبکه تبادل فناوری، کارگزاران و شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی با نظارت ستاد نانو، از جمله تعهدات این مجتمع پتروشیمی در این تفاهم‌نامه است.

شبکه تبادل نیز به نمایندگی از ستاد نانو از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و نانویی برای توسعه این طرح‌ها به این مجتمع پتروشیمی کمک خواهد کرد. شبکه تبادل به پیاده‌سازی راهکار‌های فناورانه با کمک شرکت‌های نانویی نظارت خواهد داشت. همچنین شبکه تبادل به دنبال تسهیل همکاری فناورانه شرک‎ت‌های نانویی با ارائه بسته‌های حمایتی، ارائه حمایت‌های تحقیق و توسعه درون‎زا جهت حل نیاز‌های کلان کشور در صنعت پتروشیمی؛ ارائه حمایت‌های آزمایشگاهی، رصد فناوری، ثبت اختراع و ... برای اجرای بهتر این طرح‌ها خواهد بود.