Gerdab.IR | گرداب

تصويب قانون فیلترینگ اينترنت در فرانسه

تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۸۹

وزارت کشور فرانسه لیست سیاهی را تهیه کرده و آن را در اختیار ارائه دهندگان اینترنت قرار خواهد داد. به این ترتیب ارائه دهندگان اینترنت موظفند سایتهای مورد نظر را فیلتر کنند

گرداب- مجلس فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌دهد در مبارزه با جرائم رایانه‌ای و سایتهای غیراخلاقی اینترنت را فیلتر کند.

این قانون که "Loppsi 2" نام دارد در اصل چهار پروژه قانون امنیت ملی است که پس از مناقشات و بحثهای مختلف سرانجام در مجلس فرانسه تصویب شد.

به اعتقاد دولت این کشور و نمایندگان حزب راست حامی نیکولا سارکوزی، تصویب این قانون گامی رو به جلو برای مبارزه با سایتهای غیراخلاقی و جرائم رایانه‌ای است.

بر پایه این قانون، دولت خواهد توانست بدون حکم قاضی سایتهای اینترنتی غیراخلاقی و یا سایتهایی که امنیت ملی را به خطر می اندازند فیلتر کند.

در این راستا، وزارت کشور لیست سیاهی را تهیه کرده و آن را در اختیار ارائه دهندگان اینترنت قرار خواهد داد. به این ترتیب ارائه دهندگان اینترنت موظفند سایتهای مورد نظر را فیلتر کنند.

بر اساس گزارش لاستمپا، بسیاری از انجمنهای آزادی بیان و نمایندگان احزاب مخالف دولت از مخالفان مهم تصویب این قانون به شمار می‌روند. این مخالفان نگران این مسئله‌اند که دولت تنها برای مبارزه با سایتهای غیراخلاقی و سایتهای جنایتکاران انفورماتیکی استفاده نکرده و از اختیارات خود برای فیلتر کردن سایتهای مخالف خود و سانسور سوء استفاده کند.

منبع: مهر