Gerdab.IR | گرداب

هک شدن برنامه‌های نظامی اوکراین

هک شدن برنامه‌های نظامی اوکراین
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۴۰۱

تمام برنامه‌های این کشور جنگ‌زده برای آینده نزدیک افشا شده است.

به گزارش گرداب، هکری با نام مستعار جوکر مدعی است که تمام برنامه‌های عملیاتی کشور اوکراین را هک کرده است. به گزارش ریا نوستی، این هکر که خود اوکراینی است می‌گوید که به مرکز فرماندهی کیف که ساخت آمریکاست نفوذ کرده و تمام اطلاعات حیاتی را بیرون کشیده است.

با شروع جنگ اوکراین نبرد سایبری نیز همیشه بین دو کشور روسیه و اوکراین و متحدان آن در جریان بوده است. یکی از بهترین تعابیر برای این جنگ، واژه نبرد هیبریدی است که اشاره به ماهیت دوگانه این نبرد در جنگ فیزیکی و سایبری دارد.

این هکر اهل دونتسک بعضی از این برنامه‌ها را به خبرگزاری ریانوستی روسی نشان داده است. حال باید دید که این هک‌ها چه مسیری برای جنگ اوکراین به ارمغان خواهد آورد.
______________________
منبع: ریا نوستی