Gerdab.IR | گرداب

فیلم / بازیافت پسماند‌های الکترونیکی، نخستین بار در کشور

فیلم / بازیافت پسماند‌های الکترونیکی، نخستین بار در کشور
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱

پسماند‌های الکترونیکی برای اولین بار به همت جوانان ایرانی بازیافت و مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 
فیلم را اینجا دانلود کنید