Gerdab.IR | گرداب

جزئیات لایحه بودجه فضایی سال ۱۴۰۲

جزئیات لایحه بودجه فضایی سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده که کشور از محل فروش داده‌های فضایی ۱۳۷ میلیارد تومان درآمد کسب کند. در عین حال برای حوزه فضایی در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

به گزارش گرداب، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه بخش‌هایی از درآمد‌ها به موضوع درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیت‌های فضایی، اعطای مجوز‌های فضایی، فروش داده و تصاویر ماهواره‌ای اختصاص یافته است.

همچنین بودجه سازمان فضایی و فعالیت‌های حوزه فضایی تعیین شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین یک ردیف بودجه ذیل دستگاه سیاستگذار معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان به ستاد فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته اختصاص یافته است.

در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی در جدول شماره ۵ برآورد شده است که کشور از فروش و عرضه فعالیت‌های فضایی، اعطای مجوز‌های فضایی، فروش داده و تصاویر ماهواره‌ای میزان ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۳۷ میلیارد تومان) کسب درآمد کند.

اما در بخش بودجه دولتی برای حوزه فضایی چند ردیف بودجه در سه جدول جداگانه درنظر گرفته شده است.

بخش اول در جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در بخش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، ردیف بودجه‌ای معادل ۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال (۲۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) به ستاد فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته اختصاص یافته است.پیش بینی درآمد از محل فروش داده‌های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخش دوم بودجه حوزه فضایی مربوط به بودجه ذیل دستگاه اصلی یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عناوین پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان فضایی ایران است.

پیش بینی درآمد از محل فروش داده‌های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی

به این ترتیب بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به پژوهشگاه فضایی ایران حدود ۲ هزار و ۲۹۳ میلیارد ریال (۲۲۹ میلیارد تومان) و به سازمان فضایی ایران میزان ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال (یک هزار و ۲۲۳ میلیون تومان) بودجه اختصاص یافته است.

بخش سوم بودجه اختصاص یافته به فعالیت‌های فضایی مربوط به جدول ۷-۱ با عنوان جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته ماده واحده ۱۴۰۲ است.

 

پیش بینی درآمد از محل فروش داده‌های ماهواره ای/جزئیات بودجه فضایی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال به تامین، توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها و خدمات فضایی، ۱۰ هزار میلیارد ریال به توسعه فناوری و کاربرد‌های فضایی و در نهایت یک هزار میلیارد ریال به فعالیت‌های فضایی بودجه اختصاص یافته است.

در مجموع تمام بودجه‌هایی که برای حوزه فضا در نظر گرفته شده است حدود ۶۰ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال یا ۶ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است که به منظور توسعه فناوری‌های فضایی به کار گرفته می‌شود.