Gerdab.IR | گرداب

ارزیابی طرح‌های فناورانه در نشست مشترک اتاق ایران ایتالیا

ارزیابی طرح‌های فناورانه در نشست مشترک اتاق ایران ایتالیا
تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

نشست مشترک اتاق ایران ایتالیا و سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) برای ارزیابی طرح‌های فناورانه مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش گرداب، نشست ارزیابی طرح‌های ارایه شده به اتاق ایران ایتالیا از سوی مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی در سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) برگزار شد.

ارزیابی طرح‌های فناورانه در نشست مشترک اتاق ایران ایتالیا و سازمان تجاری سازی فناوری

در این نشست که کارگاه آموزشی برای ایده‌های طرح‌های فناورانه مراکز مذکور نیز به شمار می‌رفت، اعضای معاونت راهبری پارک ها، مراکز رشد و توسعه کسب و کار و اعضای کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق ایران ایتالیا و همچنین واحد‌های فناور پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهی جهاددانشگاهی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد، در خصوص طرح‌های فناورانه به بحث و تبادل نظر پرداختند که طرح‌های برگزیده پس از بررسی‌های نهایی در فرآیند اجرایی قرار خواهند گرفت.