Gerdab.IR | گرداب

30هزار پیامک مجعول در 3 روز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها

تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۸۹

اخبار به‌دست آمده حکایت از آن دارد که اپوزیسیون داخل و خارج از کشور بیشترین حجم تخریب و شایعات خود را در سه روز اول آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها ساماندهی کرده بودند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان،‌ جدای از تخریب، شایعات و سیاه‌نمایی و القای نگرانی در مردم که در سایت‌های جریان اپوزیسیون داخل و خارج از کشور انتشار یافت، اخبار رسیده حکایت از آن دارد که در 3 روز اول آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها قریب به 30 هزار پیامک مجعول در این زمینه به برخی از شهروندان و سرپل‌های جریان فتنه ارسال شده است.

محتوای این پیامک‌های مجعول که بر اساس شایعاتی همچون آغاز اغتشاشات، تحصن، آتش زدن پمپ‌های بنزین، غارت فروشگاه‌های بزرگ و... بوده با 1400 عنوان مختلف ارسال شده است.

در همین زمینه گفته می‌شود این پیامک‌ها برخی از داخل و برخی دیگر از سوی منافقین در برخی کشورهای عربی و اروپایی ارسال شده است.

گفتنی است ریشه اصلی سیاه نمایی‌های فعلی و سابق علیه هدفمندی یارانه‌ها در یک عقده نهفته است؛ عقده‌ای که در گلوی اپوزیسیون داخلی و خارجی مانده و هنوز خشمگین از آنند که چرا و چطور پیش بینی‌های آنان غلط از آب درآمد و فرصتی که بسیار روی آن سرمایه گذاری کرده بودند، در حال سوختن است؛ فرصتی که پیش از آن تصور می‌کردند به محض آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، خاطره سوختن پمپ بنزین‌ها پس از آغاز طرح هدفمندی سوخت و خاطرات 25 و 30 خرداد 88 تکرار خواهد شد.