Gerdab.IR | گرداب

فعالیت جاسوسهای صهیونیست در مرز عراق و ایران

تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۸۹

یک شرکت صهیونیستی در پاسگاههای مرزی عراق واقع در جدار مرز باایران برای نصب سلولهای نوری فعالیت می کند.

گرداب- یک شرکت صهیونیستی که به تازگی برنده مزایده نصب سلولهای نوری در پاسگاههای مرزی عراق شده است، قصد دارد در روزهای آتی با استقرار در مناطق و پاسگاههای مرزی عراق در جدار مرز مهران فعالیت خود را در راستای ماموریت محوله شروع نماید.

گفته می شود حضور این شرکت صهیونیستی در پاسگاههای مرزی عراق واقع در جدار مرز با ایران برای نصب سلولهای نوری یک فعالیت پوششی بوده و در واقع هدف اصلی این شرکت وابسته به موساد جاسوسی از ایران است.
 
منبع: جوان