Gerdab.IR | گرداب

نفوذ هکر‌های روسی به بانک سرمایه‌گذاری اروپا

نفوذ هکر‌های روسی به بانک سرمایه‌گذاری اروپا
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

روزنامه روسی گازتا اعلام کرده که گروه کیل‌نت شبکه بانک سرمایه‌گذاری اروپا را با بدافزار مختل کرده است.

به گزارش گرداب، روزنامه روسی در گزارشی اعلام کرده است که گروه هکری کیل‌نت با موفقیت توانسته به زیرساخت‌های شبکه بانک سرمایه‌گذاری اروپا نفوذ کند.

گروه هکری کیل‌نت چند روز پیش ویدیویی منتشر کرد و نهاد‌های بانکی اروپایی را که از اوکراین حمایت می‌کنند، تهدید کرد.
حال نماینده این گروه هکری به روزنامه روسی گازتا گفته است: «بانک سرمایه‌گذاری اروپا نخستین قربانی ما بود. این ساختار بین شبکه‌ای به واسطه آلودگی با بدافزار فلج شده است».

به نقل از این نماینده، نه تنها هکر‌های کیل‌نت بلکه هکر‌های انانیموس سودان نیز در این حمله سایبری مشارکت داشتند. او اضافه کرد:
«تمام بانک و تمام کارکرد‌های آن برای حداقل ۱۰ روز از کار افتاده است. این آغاز یک حمله فراگیر به زیرساخت‌های مالی کشور‌های غربی است. این بانک تازه آغاز ماجراست».