Gerdab.IR | گرداب

قطعی اینترنت در الجزایر برای برگزاری امتحانات نهایی

قطعی اینترنت در الجزایر برای برگزاری امتحانات نهایی
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۲

به خاطر جلوگیری از تقلب در امتحانات الجزایر اینترنت کل کشور را قطع کرد.

به گزارش گرداب، دولت الجزایر در نهایت تصمیم گرفت اینترنت را به شکل سراسری قطع کند تا جلوی تقلب گسترده در امتحانات دانش‌آموزان را بگیرد.

در حالی که بسیاری از مردم این کشور امید داشتند این اتفاق رخ ندهد، در نهایت دولت این کشور فرایند مسدود کردن اینترنت در زمان برگزاری آزمون‌ها را پیش گرفت تا از تقلب گسترده دانش‌آموزان در امتحانات نهایی جلوگیری کند.

وزیر آموزش الجزایر در این رابطه گفت: «ما درک می‌کنیم که قطع کردن اینترنت اقدام بسیار بزرگی است. اما خیلی ساده کاری نمی‌توانیم در مقابل آن انجام دهیم».

در سال ۲۰۱۶ تقلب در امتحانات در بین ۷۰۰ هزار دانش‌آموز الجزایری به قدری رایج بود که وزارت آموزش این کشور اعلام کرد بسیاری از امتحانات باطل خواهد شد و با سوالات جدید از دانش‌آموزان امتحان خواهد گرفت.

منبع: newArab