Gerdab.IR | گرداب

بهائیت هرمی می‌شود!

تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۸۹

یکی از کارکردهای مشترک در فرق ضاله شبهه افکنی در اعتقادات معتقدین به ادیان دیگر است.

یکی از کارکردهای مشترک در فرق ضاله شبهه افکنی  در اعتقادات معتقدین به ادیان دیگر است.

به گزارش گرداب به نقل از جوان آنلاین  در همین خصوص می‌توان به فرقه ضاله بهائیت اشاره نمود که با استفاده  از عناصر به اصطلاح مطلع در امور دینی به شبهه افکنی در اعتقادات دینی ادیان توحیدی اقدام می‌کند و در این راه به ظاهر به مقررات و احکام الهی این ادیان تمسک می‌جویند.

در همین راستا به تازگی فرقه ضاله بهائیت به شگردهای هرمی و گلدکوئیستی روی آورده است. عناصر این فرقه ضاله با تشکیل مجالس دعوت به فعالیت‌های هرمی می‌کنند. در حاشیه اینگونه تخلفات اقتصادی با نفوذ افرادی تحت عنوان روحانی به تخریب باورهای اعتقادی دعوت شدگان اقدام می‌کنند.