Gerdab.IR | گرداب

یک خاخام آمریکایی؛

عسگری آخرین قربانی جنایات اسرائیل نیست

تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۸۹

خاخام وایس گفت:« اسرائیل می‌داند موجودیتش از اساس غیرقانونی است، چه بر اساس نص صریح تورات که تشکیل دولت از سوی قوم یهود را نفی می‌کند و چه از لحاظ موازین و قوانین بین المللی.»

یک خاخام آمریکایی گفت: «علیرضا عسگری، نخستین قربانی جنایت‌های رژیم اسرائیل نیست و احتمالاً آخرین آن نیز نخواهد بود.»

به گزارش گرداب، خاخام "داوید وایس" گفت: «اینکه یک روزنامه اسرائیلی تأیید کند که آن رژیم، علیرضا عسگری را ربوده و حتی اعتراف کند که در زندان‌های اسرائیل کشته شده است، جای تعجبی ندارد و فقط یک رسوایی بر بیشمار رسوایی‌های رژیم اسرائیل است.»

وی با بیان اینکه "اشغالگری، ارعاب، آدم ربایی و ترور اساس رژیم نامشروع اسرائیل است"، افزود: «در تاریخ شصت و چند ساله بسته شدن نطفه رژیم اسرائیل، نمونه‌های زیادی از اقدامات ضد انسانی دیده می‌شود.»

خاخام وایس گفت: «اسرائیل می‌داند موجودیتش از اساس غیر‌قانونی است، چه بر اساس نص صریح تورات که تشکیل دولت از سوی قوم یهود را نفی می‌کند و چه از لحاظ موازین و قوانین بین المللی که همه می‌دانند نطفه این رژیم بر پایه زور و خدعه و حمایت قدرت‌های خارجی و به خصوص انگلیس بسته شده است و هیچ گونه مشروعیتی ندارد.»

وی افزود: «مشروعیت نداشتن اسرائیل را گردانندگان صهیونیست آن، قبل از هر کسی می‌دانند و می‌دانند که به غیر از آمریکا و متحدان غربی‌اش و آن هم صرفاً به خاطر حفظ منافعشان در منطقه خاورمیانه، کسی از این رژیم حمایت نمی‌کند.»

این خاخام آمریکایی تصریح کرد: «علاوه بر این، درصد زیادی از یهودیان جهان یعنی آنهایی که از سوی صهیونیست‌ها مغزشویی نشده‌اند، با موجودیت اسرائیل از اساس مخالف هستند

خاخام وایس گفت: «طبیعی است که در چنین فضایی صهیونیست‌ها به هر شیوه و حیله‌ای متوسل می‌شوند تا بتوانند این موجودیت متزلزل را چند صباحی دیگر حفظ کنند.»

وی یکی از شیوه‌های متداول این رژیم را ارعاب و ترور دانست و گفت: «این شیوه، روشی است که از ابتدای برپایی این رژیم غیر‌قانونی، در مورد ملت‌های دیگر و حتی با یهودیانی که به ماهیت آن‌ها پی برده‌اند و با آن‌ها به مخالفت برخاسته‌اند، اعمال می‌شود.»

این خاخام آمریکایی گفت: «در واقع صهیونیست‌ها، حتی قبل از تشکیل این رژیم و در زمانی که به کمک انگلیس‌ها، زمینه‌های این تجاوزات را فراهم می‌کردند، به این گونه ترور‌ها، حتی در مورد بسیاری از خاخام‌های یهودی که در مقابل خواست‌ها و اهداف پلید آن‌ها ایستادگی می‌کردند و زبان به اعتراض می‌گشودند، دست می‌زدند.»

وی افزود: «یکی از نمونه‌های این ترور‌ها ترور دکتر "یعقوب دهان" بود که در سال ۱۹۲۰ میلادی و قبل از تشکیل دولت صهیونیستی صورت گرفت و دلیلش هم آن بود که دکتر "دهان" تصمیم گرفته بود به پارلمان انگلیس برود و بگوید که صهیونیست‌ها نمایندگان واقعی قوم یهود نیستند و به همین دلیل صدای او را خفه کردند.»

خاخام وایس گفت: «"موشه هرش" یکی دیگر از قربانیان سیاست‌های تروریستی این رژیم است که به دلیل حمایت از فلسطینیان و انتقاد از سران صهیونیست، ماشین ترور اسرائیل با پاشیدن اسید به چشمانش، او را کور کردند.»

او همچنین به قتل تعداد زیادی از مردم یهود و غیریهود اشاره کرد و گفت: «زمان این رویداد غیرانسانی را به یاد نمی‌آورم، اما این اتفاق در مصر رخ داد و سعی کردند تا این جنایت‌ها را به گردن مصری‌ها بیاندازند و یکی از ژنرال‌های صهیونیست طراح این قتل‌ها بود.»

خاخام وایس گفت: «نمونه این گونه اقدامات تروریستی را که گردانندگان رژیم صهیونیستی برای ارعاب مردم جهان و نیل به اهداف پلیدشان انجام می‌دهند، زیاد است.»
این خاخام آمریکایی تصریح کرد: «صهیونیست‌ها مذهب یهود را دزدیده‌اند و با استفاده از نام این مذهب به خونریزی و تجاوز و زورگویی و تعدی به حقوق دیگران می‌پردازند، اما مردم جهان به این حقیقت پی برده‌اند که این‌ها نمایندگان مذهب یهود نیستند

از وی سوال شد، در این میان، تکلیف این به اصطلاح جامعه بین الملل که از همه جایش شعار حمایت از حقوق انسان‌ها و جلوگیری از تجاوز و ظلم و غیره شنیده می‌شود، چیست؟ و چرا جامعه بین الملل اقدامی انجام نمی‌دهد؟

وایس گفت: «جامعه بین الملل به دو دسته تقسیم شده است. یک دسته کشور‌هایی مانند ایران و برخی کشورهای خاورمیانه و قاره آمریکا طعم جنایت‌های صهیونیست‌ها را چشیده‌اند، دسته دیگر هم کشور‌هایی هستند که گوششان به دهان آمریکا و متحدین غربی آن‌ها است که صهیونیست‌ها تا مغز استخوان در آن‌ها ریشه دوانده است و یوغ به گردنشان انداخته است.»

وی ایستادگی کشورهای در زمره دسته نخست را ستود و گفت: «دسته دوم کشور‌هایی هستند که به دلیل نفوذ و فشار صهیونیست‌ها، صدایشان خاموش است و به گوش کسی نمی‌رسد.»

خاخام وایس گفت: «امیدمان از دست نرفته است و در همین آمریکا با ادامه تلاش سعی می‌کنیم، مردم را از حقایق آگاه کنیم و چهره واقعی این رژیم و حامیان آمریکایی آن را به جهانیان نشان بدهیم»
 
منبع: ایرنا