Gerdab.IR | گرداب

نگرانی اروپا از تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل

نگرانی اروپا از تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۴۰۲

مطالعات دانشگاهی نشان داد از میان ۳۰۰۰ اروپایی، ۶۸ درصد خواهان مقرراتی برای ساماندهی هوش مصنوعی به منظور حمایت از مشاغل هستند.

به گزارش گرداب، شرکت‌های خصوصی، فناوری هوش مصنوعی را با سرعت بالایی توسعه می‌دهند که به ظهور سیستم‌هایی نظیر چت جی‌پی‌تی شرکت OpenAI و گوگل بارد، منتهی شده است.

طبق مطالعات دانشگاه IE اسپانیا، اکثر اروپایی‌ها، محدودیت‌های دولت برای هوش مصنوعی را می‌خواهند تا تاثیر این فناوری بر امنیت مشاغل خنثی شود. از میان ۳۰۰۰ اروپایی، ۶۸ درصد خواستار حمایت از مشاغل در برابر روند رو به رشد اتوماسیون هستند که حاصل ظهور هوش مصنوعی بوده است.

این رقم ۱۸ درصد بالاتر از درصدی است که در نظرسنجی این دانشگاه در سال ۲۰۲۲، نظر مشابهی داشتند. سال گذشته، ۵۸ درصد افراد در نظرسنجی دانشگاه IE، گفته بودند تصور می‌کنند هوش مصنوعی باید ساماندهی شود.

این بررسی توسط مرکز تغییرات حکمرانی دانشگاه IE تهیه شد که یک موسسه تحقیقات کاربردی برای افزایش درک، پیش بینی و مدیریت نوآوری است.

تنها کشوری که نسبت به سایر نقاط اروپا، دیدگاه متفاوتی داشت، استونی بود که میزان افراد خواستار ساماندهی هوش مصنوعی، ۲۳ درصد کاهش داشت و تنها ۳۵ درصد خواهان آن بودند که دولتشان، محدودیت‌هایی برای هوش مصنوعی اعمال کند.

در مجموع، اکثر افراد در اروپا موافق هستند که دولت‌هایشان، هوش مصنوعی را ساماندهی کرده و ریسک حذف مشاغل را مهار کند.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، دولت‌های سراسر جهان سرگرم کار روی مقرراتی برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی هستند. در اتحادیه اروپا، مقرراتی به نام «قانون هوش مصنوعی»، رویکرد مبتنی بر ریسک را برای نظارت بر هوش مصنوعی در پیش گرفته و سطوح مختلف ریسک را برای کاربرد‌های مختلف این فناوری به کار خواهد بست. رشد نگرانی اروپا از تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل
رشد نگرانی اروپا از تهدید هوش مصنوعی برای مشاغل
مطالعات دانشگاهی نشان داد از میان ۳۰۰۰ اروپایی، ۶۸ درصد خواهان مقرراتی برای ساماندهی هوش مصنوعی به منظور حمایت از مشاغل هستند.

به گزارش ایسنا، شرکت‌های خصوصی، فناوری هوش مصنوعی را با سرعت بالایی توسعه می‌دهند که به ظهور سیستم‌هایی نظیر چت جی‌پی‌تی شرکت OpenAI و گوگل بارد، منتهی شده است.

طبق مطالعات دانشگاه IE اسپانیا، اکثر اروپایی‌ها، محدودیت‌های دولت برای هوش مصنوعی را می‌خواهند تا تاثیر این فناوری بر امنیت مشاغل خنثی شود. از میان ۳۰۰۰ اروپایی، ۶۸ درصد خواستار حمایت از مشاغل در برابر روند رو به رشد اتوماسیون هستند که حاصل ظهور هوش مصنوعی بوده است.

این رقم ۱۸ درصد بالاتر از درصدی است که در نظرسنجی این دانشگاه در سال ۲۰۲۲، نظر مشابهی داشتند. سال گذشته، ۵۸ درصد افراد در نظرسنجی دانشگاه IE، گفته بودند تصور می‌کنند هوش مصنوعی باید ساماندهی شود.

این بررسی توسط مرکز تغییرات حکمرانی دانشگاه IE تهیه شد که یک موسسه تحقیقات کاربردی برای افزایش درک، پیش بینی و مدیریت نوآوری است.

تنها کشوری که نسبت به سایر نقاط اروپا، دیدگاه متفاوتی داشت، استونی بود که میزان افراد خواستار ساماندهی هوش مصنوعی، ۲۳ درصد کاهش داشت و تنها ۳۵ درصد خواهان آن بودند که دولتشان، محدودیت‌هایی برای هوش مصنوعی اعمال کند.

در مجموع، اکثر افراد در اروپا موافق هستند که دولت‌هایشان، هوش مصنوعی را ساماندهی کرده و ریسک حذف مشاغل را مهار کند.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، دولت‌های سراسر جهان سرگرم کار روی مقرراتی برای الگوریتم‌های هوش مصنوعی هستند. در اتحادیه اروپا، مقرراتی به نام «قانون هوش مصنوعی»، رویکرد مبتنی بر ریسک را برای نظارت بر هوش مصنوعی در پیش گرفته و سطوح مختلف ریسک را برای کاربرد‌های مختلف این فناوری به کار خواهد بست.