Gerdab.IR | گرداب

غرامت ۱ میلیون دلاری گوگل برای تبعیض جنسیتی

غرامت ۱ میلیون دلاری گوگل برای تبعیض جنسیتی
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۴۰۲

گوگل باید بیش از یک میلیون دلار به یک مدیر اجرایی این شرکت غرامت پرداخت کند چراکه وی شرکت را به تبعیض جنسیتی متهم کرده‌است.

به گزارش گرداب، یک مدیر بخش مهندسی ابر رایانشی گوگل این شرکت را متهم کرده به دلیل جنسیتش به او دستمزد کمتری پرداخت و از ارتقای شغلی وی جلوگیری کرده‌است. وی همچنین مدعی است پس از آنکه درباره این تبعیض سخن گرفته، شرکت از او انتقام گرفته است.

اولکو رو یک مدیر مهندسی ابر رایانشی گوگل، این شرکت را متهم کرده او را در سطح پایین‌تری استخدام و حقوق کمتری در مقایسه با مردانی پرداخت کرده که نسبت به او تجربه کمتری داشته و برای همین سمت شغلی استخدام شده اند.

به نوشته بلومبرگ این مدیر گوگل همچنین مدتی است فرصت ارتقای شغلی به همکاران مرد با شایستگی کمتر از وی اعطا شده‌است.

در همین راستا هیات منصفه دادگاهی در نیویورک اعلام کرد گوگل تبعیض جنسیتی در قبال کارمندش را اعمال کرده و اکنون ۱.۱۵ میلیون دلار خسارت باید به وی پرداخت کند.

رو هنگامیکه فعالیتش در گوگل را آغاز کرد، ۲۳ سال سابقه داشت و طبق شکایتی که وی ثبت کرده هنگام استخدام در سطح پایین تری به کارگرفته شد و به این ترتیب درآمدش از همتایان مرد وی بسیار کمتر بوده است.

این درحالی است که حدود ۵ سال قبل حدود ۲۰ هزار کارمند گوگل یک راهپیمایی برگزار کردند و خواستار تغییراتی در روش‌های برخورد با رفتار‌های نادرست جنسی و تبعیض شدند. هرچند این شرکت تعهد کرد درخصوص آزار جنسی عملکرد خود را بهبود دهد، اما واکنش‌های آن مطلوب نبوده‌است.