Gerdab.IR | گرداب

آموزش روش جدید خودکشی در اپوزیسیون

تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۸۹

برنامه هسته‌ای با توجه به ماهیت آن تبدیل به یکی از برگ‌های برنده رژیم شده و مخالفت علنی اپوزیسیون با آن به منزله یک خودکشی سیاسی است.

گرداب- برنامه هسته‌ای با توجه به ماهیت آن تبدیل به یکی از برگ‌های برنده رژیم شده و مخالفت علنی اپوزیسیون با آن به منزله یک خودکشی سیاسی است.

پایگاه ضد انقلابی بالا‌ترین با اشاره به خوش خدمتی‌های علنی برخی محافل گروهکی به غرب در تخطئه برنامه هسته‌ای ایران نوشت: اپوزیسیون در این مورد به خصوص، چاره‌ای جز در نظر گرفتن نظر اکثریت مردم نخواهد داشت. از آنجا که فراهم آوردن پیش شرط‌های لازم برای مخالفت با ادامه این پروژه‌ها، امکان پذیر نیست (پیش شرط‌‌ هایی از جمله اثبات قصد ساخت سلاح هسته‌ای و...) به نظر می‌آید که مخالفت با آن‌ها، به مانند یک خودکشی سیاسی برای اپوزیسیون خواهد بود. همنوا شدن با سیاستمداران غربی، همراهی با تحریم است و این طور نیز از دید مردم تعبیر خواهد شد.

منبع: کیهان