Gerdab.IR | گرداب

استفاده مجدد از جاسوس‌افزار پگاسوس برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران در هند/ خبرنما

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۲

این دومین باری است که روزنامه‌نگاران برجسته هند هدف حمله جاسوس‌افزار صهیونیستی قرار می‌گیرند.