Gerdab.IR | گرداب

فیبر نوری در ایران | مستند

تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

شبکه فیبر نوری یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌ها برای توسعه اینترنت پرسرعت است.