Gerdab.IR | گرداب

پرتکرارترین حملات امنیتی به دستگاه‌های اینترنت اشیا | مستند

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

آسیب‌پذیری‌های برطرف‌نشده و نواقص فنی در دستگاه‌های اینترنت اشیا، عاملی است که به هکر‌ها اجازه می‌دهد به شبکه‌های کاربران و شرکت‌ها نفوذ شود.