Gerdab.IR | گرداب

مشکلات هوش مصنوعی مولد؛ کیفیت و دقت داده‌ها | داده‌نما

مشکلات هوش مصنوعی مولد؛ کیفیت و دقت داده‌ها | داده‌نما
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

ابزار‌های هوش مصنوعی مولد توانمندی‌های بالای خود را نشان داده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها توان آسیب رساندن نیز دارند.

با رشد سریع هوش مصنوعی مولد امکان تولید پاسخ‌های غیرواقعی توسط مدل‌های زبانی و افت کیفیت اطلاعات افزایش یافته است. برای مقابله با این چالش راهکارهایی نظیر تقویت آموزش مدل‌های هوش مصنوعی با دانش تخصصی و نظارت انسانی برای بررسی محتوای تولیدی پیشنهاد شده است.

مشکلات هوش مصنوعی مولد؛ کیفیت و دقت داده‌ها | داده‌نما

دانلود فایل با کیفیت داده‌نما