Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ گروهی فصل انتظار:

حمايت از اقدامات موثرسپاه در برابرناتوي فرهنگي و براندازي نرم

تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۸

اکنون ما گروهي از وبلاگنويسان حاضر در اين فضاي سايبري ضمن تشکر و قدر شناسي و همچنين درخواست ادامه راه و به سر انجام رسانيدن حرکتي را که اين نهاد بزرگ و عزيز دست بکار شده است را خواهانيم وهمچنين خواستار ايجاد هر چه سريعتر بر قراري آرامش فکري و ايجاد فضاي اخلاقي امن وسالم را در ايران مي باشيم.

درسي از تاريخ
در طول تاريخ، ملتها همواره در مسائلي به تبادل وداد و ستد پرداخته اند از جمله علم و دانش، معارف ديني، اخلاق، زبان، آداب و سنن زندگي. اين مسأله، تبادل فرهنگي همواره مهم تر از مبادلات اقتصادي و داد و ستد کالا ميان ملتها و اقوام بوده و هست.

دربخش تبادل فرهنگي، بزرگترين اهداف بارور کردن و تکامل فرهنگ ارتباطي کشورهاست که در پرتوي آن، خصوصيات بارز و مثبتي، نظير نظم و انضباط ،پو يايي و سخت کوشي, وقت شناسي ، احترام متقابل، تصميم گيري، و شجاعت و نيز کنجکاوي در مباحثات علمي و فرهنگي را از يکديگرفرا گرفته و اين مسأله راهبردي ضروري است براي حيات فرهنگي در سراسر جهان .

سلطه مدعيان دروغين حقوق ملتها و بشريت
اما هميشه اين گونه نبوده است وگاه مشاهده ميشود تعدادي از کشورهاي مدعي حقوق بشر و خواهان ازادي در پي مقاصد شوم سياسي و هجمه هاي بنيادهاي فرهنگي با ادعا هاي واهي و به قصدريشه کن کردن فرهنگ ملي ملتها دست بکار شده و با تکيه بر قدرتي که دارند با تدارک مجموعه اي از برنامه ها و فعاليتهاي سياسي يا اقتصادي از طريق فراگير کردن بي قيد و بندي فرهنگي، هرزگي اخلاقي و فروپاشي ارزشهاي انان سعي در رسيدن به اهداف خود دارند.

و همچنين فرهنگ اسلامي ملل مسلمان يکي از اين اهداف شوم استعمار از دير و باز بوده و هست. چرا که فرهنگ اسلامي ملتهاي مسلمان ميتواند با عملکرد صحيح بشريت را به سوي آزادي و تکامل واقعي پيش ببرد و اين براي آن دسته کشورهايي که گفته شد بسيار گران ويک مانع در برابر خواسته هايشان بوده و هست.

اگر چه بارها استعمار ديروز از اين روش براي رسيدن به اهدافش و تسلط بر ثروتهاي ملتهاي مسلمان استفاده کرده، اما نظام سلطه گر امروزنيز با روش متفاوت و بسيار پيچيده اين بار قصد دارد تا با نشانه رفتن ارزشهاي اسلامي و تخريب بنيادي فرهنگ اصيل اسلامي همراه با برنامه ريزي موذيانه اي وارد عمل شده، تا در کشورهاي مسلمان، بتواندنافذ بماند.

پيشرفتها و تحولات غير قابل اجتناب
با توجه به اين که تحولات در جوامع بشري امري اجنتاب‌ناپذير است، و همچنين با دانستن اينکه کنترل اين تحولات به دست صهيونيسم و سرمايه‌داري جهاني، مهمترين مسأله براي دنياي اسلام ميباشد، و همچنين با شناسايي قصد باندهاي بين‌المللي زر و زور که براي تسلط بر منافع ملت‌ها، سازمان‌ نظامي ناتو را تشکيل داده بودند، اينک براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهدافشان، براي تضمين آينده خود، در پي تشکيل ناتوي فرهنگي هستند تا با استفاده از امکانات زنجيره‌اي وپيوسته، متنوع و بسيار گسترد? رسانه‌اي جديد، سررشته تمام تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها و بخصوص ملت‌ها ي مسلمان و ذي نفع آنان را به دست بگيرند.

اين حرکت در مراحل مختلف صورتها و شکلهاي گوناگوني داشته و گاهي به صورت اسلام ستيزي و هجمه بنيادين اسلام و گاهي به صورت يورشهايي به سرزمينهاي مقدس اسلامي و همچنين اکثرا با نفوذ و ايجاد تفرقه در بين سران و حکام اين کشورها و يا زير سوال بردين روشهاي سياسي دولتهاي اسلامي سعي در تحکيم بخشيدن جاي پاي خود در اين کشورها را داشته است.گاه ديده شد است که پس از شکست در يکي از اهداف و يک روش بکار گرفته شده خشم استعمار فزوني گرفته است و به صورت علني چنگ و دندان نشان داده اند و سعي درمخدوش کردن چهره اسلام در تمام دنيا داشته اند.

 
حساسيت هاي ملتها در برابر تو طئه ها
چنانچه در تاريخ از اين نوع حرکتها زياد ديده شده است،ومهم درسي است که ملتها ودو لتهاي مسلمان بايد از اين موضوع بگيرند و در برنامه هاي پيشرودر نظر داشته باشند.هر بارکه رژيم سلطه شکست خورده است در کنار ان بر عزت و اثبات حقانيت اسلام و ملتهاي اسلامي افزوده شده است. و دشمن از اين هراسناک است لذا بايد در اين امور هم بصورت مبارزه کار کرده هم اطلاع رساني کرد تا هدفهاي دشمنان هم بصورت متمادي شناخته شدده و هم در بي اثر کردن و نابود کردن اين اهداف بصورت موازي پيش رفت.

فضاي سايبري و اينترنت که خود يک پيشرفت انکار نا پذير جهاني است از دستبرد و دسيسه هاي سلطه گران مستثنا نبوده و نيست. وبا توجه به اينکه يکي ازکم خرج ترين ؛راحت ترين راههاي سلطه بر فرهنگ و مغزها است.همچنين بهترين نشانه گيريهاي را مي توان با دسترسي به آن انجام دادو بر تفکرات ،ستون و پايه فرهنگ و همچنين بخش زنده و پوياي ملتها که همان نيروهاي جوان و کار آمد هستند راميتوان سست و از کار انداخت.

راهي ديگر براي سلطه استعماري
با شکست نظامي و تروريستي که اعلام خصومت و مقابله آشکار کشورهاي سلطه گر به جهان اسلام و بخصوص به ملتهاي مبارز همچون ايران و با در نظر گرفتن اين سلاح سرد(اينترنت و فضاي مجازي و رسانه اي) دشمن اين بار بصورت پنهان و در قالب خوراک تبليغاتي و سر گرمي به ستون و اساس و سرمايه هاي اصلي ملتهاي مسلمان حمله و يورش برده است.و کشورما نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و درگير اين نوع جنگ سايبري با الگوها و و راههاي

متعدد در گير بوده و هست از جمله حملات اطلاعاتي کذب و دروغ ؛حمله فرهنگي ؛ اخلاقي اجتماعي، سياسي و حمله بنيادين به هويت و اصول اصلي نظام اسلامي در دستور کار اين نوع جنگ مي با شد. و اين خود مي طلبد تا آگاهان و متفکران فرهنگي و سياسي و نظامي کشور سعي در شناساندن و رهگيري و همچنين ايجاد راهکارهاي مقابله و ارائه سپرهاي دفاي در مقابل اين نوع حملات کوشش و فعاليت کنند.

در اين مدت جنگ نرم سايبري بارها و بارها اين تهاجم ات از سوي کارشناسان و دلسوزان و همچنين از سوي افراد صاحب نظر ديني احساس شده و تذکراتي داده شد که بايد براي مبارزه با اين مشکل راه و چاره اي انديشيد و اقدام به در دست گرفتن اين فضا به نفع فرهنگ و اصول نظام کرد.

تذکرات و نقد و بررسي ها
بارها در اين فضاي شاهد رواج بي بند و باريهاي اخلاقي و انساني بوديم و هر بار که اين رفتار را با مقالات و تذکرات نقد و بررسي کرديم ملاحظه مي شد که عده اي از سر ناداني و عده اي از سر شيطنت بيمار گونه به اين نقد و گزارشات و مقالات تاختند و فرد و يا متن مورد نظر را مورد هجمه قرار دادند . در بعضي از اين مقالات منتشر شده به دليل باز کردن ماهيت افراد و اخلاق انان نسبت به اعمال زشتي که ايشان در ترويج انها مصر بوده اند نقاطي بسيار مهم وجود داشت.اکنون مي بينيم که اين نقاط حساسترين و بارز ترين دلايل برمخرب بودن انديشه هاي افرادي بوده و هست که در پي برداشتن دين و رواج بي بند و باري در همه فضا ها تلاش ميکردند و مي کنند.

در پي تلاشها و دغدغه هاي برادران جهادگر و مومن و انقلابي پيرو ولايت در سپاه پاسداران مشاهده شد که ايستادن در برابر اين انديشه ها و اين افراد مخل حقوق انسان و بشريت کاري است شدني و در پرتو رهنمود هاي ولايت و مرجعيت مي توان بر کيفيت و سرعت ان افزود.

شيطنت دشمنان
حال بعد از موفقيت هايي که سپاه پاسداران در فرو پاشي و دستگيري و همينطور در برملا سازي اهداف شوم اين گروههاو عوامل سلطه در ايران کسب نموده است عده اي نادان و يا مغرض دست بکار شده اند تا در اين ميانه کار بزرگ و اقدام جهادي را بصورتي جلوه دهند که دشمنان را خشنود و افراد بي اطلاع را بر ضد اين نهاد بزرگ و عزيز بشورانند.

بايد يا اور اين مسئله شد که سپاه يک بخش جدا نشدني ا ز بدنه نظام و انقلاب است و بارها در زمانهاي متفاوت ديده شد که اين بخش چگونه مي تواند در پيشرفت و به ثمر رسانيدن هداف حقه نظام و ملت نقش ارزنده اي را ايفا نمايد.

پيرو مقاله قبل که در خصوص حمايت و تشکر حضور قدرتمندانه و غرور آفرين سپاه در فضاي اينترنتي

حمايت از ارزشمند ترين اقدام

اکنون ما گروهي از وبلاگنويسان حاضر در اين فضاي سايبري ضمن تشکر و قدر شناسي و همچنين درخواست ادامه راه و به سر انجام رسانيدن حرکتي را که اين نهاد بزرگ و عزيز دست بکار شده است را خواهانيم وهمچنين خواستار ايجاد هر چه سريعتر بر قراري آرامش فکري و ايجاد فضاي اخلاقي امن وسالم را در ايران مي باشيم.

و از همين بخش حمايت خود را از تيم سايبري نهاد معزز سپاه پاسداران اعلام ميداريم.

به اميد پيروزي وغلبه بر دسيسه هاي دشمنان دين و ايران اسلامي.

ان تنصروالله ينصرکم و يثبت اقدامکم