Gerdab.IR | گرداب

مشکلات هوش مصنوعی مولد؛ مسائل و چالش‌های فنی | داده‌نما

مشکلات هوش مصنوعی مولد؛ مسائل و چالش‌های فنی | داده‌نما
تاریخ انتشار : ۰۴ فروردين ۱۴۰۳

ابزارهای هوش مصنوعی مولد توانمندی‌های بالای خود را نشان داده‌اند اما بسیاری از آن‌ها توان آسیب رساندن نیز دارند.