آمریکا هنوز آماده مقابله با حملات سایبری نیست

آمریکا هنوز آماده مقابله با حملات سایبری نیست
تاریخ انتشار : ۰۳ خرداد ۱۳۸۸

در شبیه سازی دو روزه‌ای که برای آزمایش آمادگی این نهادها در برابر یک حمله بزرگ اینترنتی صورت گرفت و حدود 230 نهاد مختلف در آن شرکت داشتند مشخص شد هنوز کارهای بسیاری در آمریکا باید برای مقابله با این حملات انجام شود.

به گزارش گرداب، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد، گزارش اخیر دولت آمریکا نشان می‌دهد سازمان‌های دفاعی این کشور بانک‌ها و برخی دیگر از نهادهای الکترونیک آمریکا در برابر حملات اینترنتی آماده نیست.

در شبیه سازی دو روزه‌ای که برای آزمایش آمادگی این نهادها در برابر یک حمله بزرگ اینترنتی صورت گرفت و حدود 230 نهاد مختلف در آن شرکت داشتند، مشخص شد هنوز کارهای بسیاری در آمریکا باید برای مقابله با این حملات انجام شود.

"داچ راپرزبرگر"، عضو کمیته فرعی تاکتیکی و تکنیکی اطلاعات در کنگره از ایالت مریلند گفت: «در روز اول هماهنگ سازی نهادهای دولتی و اقتصادی برای مقابله با این حمله مجازی شبیه سازی شده بسیار خوب بود که در آن یک سناریوی حمله گسترده اینترنتی و واکنش آمریکا به این حمله شبیه سازی شده بود، ولی در نهایت نتیجه گیری ما این بود که هنوز راهی بسیار طولانی برای ایجاد امنیت مجازی برای کشور خود در پیش داریم و باراک باید کارهای بسیاری در این زمینه انجام دهد.»

راپرزبرگر گفت: «وی باید در اولین گام فردی را برای نظارت بر امنیت اینترنتی بگمارد و در مرحله بعد امنیت مجازی را به صورت آموزش همگانی به مردم بیاموزد. در واقع در حال حاضر ممکن است آمریکا هدف حمله اینترنتی قرار گیرد و از این رو باید به مردم خود درباره آسیب پذیری خود در برابر این حملات و پیامدهای آن توضیح دهیم.»

وی تصریح کرد: «کشورهایی مانند استونی و گرجستان که با روسیه درگیر شدند در مرحله نخست هدف حمله مجازی این کشور قرار گرفتند. از این رو اگر ما خود را آماده حمله کشورهای بزرگی کنیم که البته می‌بایست همواره آماده آن باشیم این درگیری در محیط مجازی خواهد بود، زیرا این امر با فناوری که ما در کشور خود به کار می‌بریم در ارتباط است. برای نمونه ممکن است حمله به بانک مرکزی آمریکا باعث از کار افتادن رایانه‌های آن شود و چنین رویدادی باعث ایجاد بی‌اعتمادی در اقتصاد می‌شود؛ از دیگر سو ممکن است صنایع ما هدف این حملات قرار گیرند و برخی فناوری‌های آمریکا علیه خود این کشور به کار گرفته شوند.»

گفتنی است بین ماه‌های ژوئیه تا دسامبر سال 2007 آمریکا هدف 31 درصد از تمام حملات مجازی صورت گرفته در دنیا بود.