Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "با جلال":

فرار دیکتاتور‌ها

تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۸۹

نکته جالب این‌جاست که همین کشورهای فرانسه و ایتالیا و انگلیس، اجازهٔ ورود هواپیمای او را ندادند و او مجبور شد به عربستان برود.

دیروز رئیس جمهور "تونس" از کشورش گریخت؛ و این خبر، مهم ترین خبر سیاسی روز دنیا بود.

 ۲۳ سال پیش "زین العابدین بن عـلی" با یک کودتا، دولت قانونی را سرنگون کرد و به قدرت رسید. این کودتا با حمایت بعضی کشورهای جهان همراه بود؛ یعنی که سکوت کردند و استثنائاً دموکراسی و رأی گیری مردم را موقّتـاً نادیده گرفتند!!!

 این رئیس جمهور سکولار، با احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا از درِ مخالفت برآمد و آن‌ها را سرکوب نمود. روش کار او دقیقاً "دیکتاتوری و وطن فروشی" بود.

 و کشورهای آمریکا و فرانسه و انگلیس و ایتالیا برای این رئیس جمهور، هورا می‌کشیدند، تا شیعیان را بیشتر سرکوب کند!!

 ۲۳ سال گذشت؛ مردم ناراضی بودند؛ می‌خواستند به عقایدشان احترام گذاشته شود. تظاهرات کردند؛ اعتراض کردند؛ و اعتراضشان به حق بود. اما رئیس جمهور تونس این صدا‌ها را نشنید. یک هفته پیش که اعتراض‌ها تشدید شد، "بِنـعلی" دست به همه کاری زد؛ اما عقدهٔ ۲۳ سالهٔ مردم خاموش نـشد.

 و دو روز پیش، این رئیس جمهور غرب‌گرا از کشورش فرار کرد.

 نکته جالب این‌جاست که همین کشورهای فرانسه و ایتالیا و انگلیس، اجازهٔ ورود هواپیمای او را ندادند و او مجبور شد به عربستان برود.

 و این است حمایت کشورهای سلطه طلب. تا زمانی که کسی منافعشان را تأمین کند، ازش حمایت می‌کنند؛ اما زمانی که دیگر برایشان بی‌فایده شد، حتی او را راه نمی‌دهند!!


 راستی امروز ۲۶ دیماه است. به نظر شما چه رابطه‌ای بین این قضیه و ۲۶ دیماه وجود دارد؟؟؟
سعید جراحی