Gerdab.IR | گرداب

فلکس؛ پروژه وزارت‌خارجه آمریکا برای تربیت حاکمان آینده

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۸۹

مجریان این برنامه معتقدند که از این طریق اطلاعاتی اساسی و بنیادین در مورد آمریکا و جامعه آمریکایی منتقل خواهد شد.

معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا در پروژه‌ای با نام "مبادله رهبران آتی" قصد دارد دانش‌آموزان نخبه را از سراسر جهان برای زندگی موقت در میان خانواده‌های آمریکایی به این کشور بیاورد.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، وزارت خارجه آمریکا پروژه‌ای با عنوان "برنامه مبادله رهبران آتی (FLEX)" در دست اجرا دارد که در این برنامه دانش آموزان نخبه از سراسر جهان شناسایی می‌شوند و برای اقامت یک ساله در یک خانواده آمریکایی به این کشور منتقل می‌شوند.

در این پروژه، خانواده یکی از اجزای اصلی برنامه مبادله رهبران آتی است و تمام شرکت‌کنندگان در این برنامه در طول یک سال اقامت خود در آمریکا در یک خانواده آمریکایی زندگی می‌کنند.

مجریان این برنامه معتقدند که خانواده‌های میزبان در برنامه مبادله رهبران آتی و همچنین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، باعث آفرینش فهم بهتری نسبت به کشور‌ها و فرهنگ دانش‌آموزان خارجی شده و همچنین اطلاعاتی اساسی و بنیادین در مورد آمریکا و جامعه آمریکایی منتقل خواهند کرد.

هدف از این مطالعه بررسی چگونگی و میزان تأثیر دانش‌آموزان خارجی بر خانواده‌های میزبان آمریکایی عنوان شده است و در این پروژه از طریق مصاحبه، گروه‌های نمونه و مطالعات پیماشی، داده‌هایی کیفی و کمی در مورد تأثیر دانش‌آموزان خارجی شرکت‌کننده در برنامه مبادله رهبران آتی بر دانش و رفتار خانواده‌های میزبان آمریکایی، جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند.

همچنین در یک پروژه‌ای مشابه نیز وزارت خارجه آمریکا برای آموزش دیپلماسی عمومی این کشور و تربیت رهبران جهانی آینده از مقطع دبیرستان تا دوره فوق‌لیسانس به شهروندان خود برای یادگیری زبان از جمله زبان فارسی بورسیه تحصیلی می‌دهد.

در این برنامه نیز آمریکایی‌ها از طریق طرح "امنیتی ملی تشویق جوانان به یادگیری زبان خارجی"(NSLI-Y) به دانش‌آموزان دبیرستانی واجد شرایط، برای یادگیری زبان‏هایی که تا به حال سابقه تدریس کمتری در آمریکا داشته‏اند، بورس تحصیلی ارائه می‌‏کند. طبق این طرح، هر کس در هر سطحی از یادگیری زبان که باشد می‌‏‌تواند در این طرح شرکت کند و نیازی به سابقه تحصیل در زبان نیست.

در پی مخالفت افکار عمومی جامعه آمریکا با سیاست‌های این کشور در عراق و افغانستان و همچنین بحران‌های مالی و بی‌خانمانی بسیاری از شهروندان این کشور، دولت آمریکا برنامه‌هایی را طراحی کرده که بتواند از فشار افکار عمومی بکاهد.

این طرح و برنامه تربیت رهبران آینده در جوامع آسیایی نیز در واقع برای کاهش فشار افکار عمومی و احساس نفرت از این دولت طراحی شده تا شاید بتواند با این برنامه حداقل سیاست‌های خود در خارج از کشور را موجه جلوه دهد.