Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "حاشیه‌های مهم‌تر از متن"

نوابی که ماندگار است

تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۸۹

بنز سیاه رنگی وارد پادگان شد. همه کنار رفتند تا ماشین خود را به جنازه برساند، یک نفر از ماشین پیاده شد...

1. نواب با شاه هم دیدار کرده بود. شاه می‌خواست در مقابل نواب نمایش قدرت دهد و خوار و ضعیف‌اش کند. روزی شاه او را احضار کرد و در اطراف محل ملاقات عده زیادی نظامی مستقر کرد تا دیدن آنها نواب را تحت تاثیر قرار دهد.اما نواب با دیدن نظامی‌ها به شاه گفت: «این ضعیف الرای‌ها را از خودت دور کن.» شاه قصد داشت نواب را به لکنت بیاندازد ولی خودش به لکنت افتاد بود.*2. بنز سیاه رنگی وارد پادگان شد. همه کنار رفتند تا ماشین خود را به جنازه برساند، یک نفر از ماشین پیاده شد و در کنار جسد ایستاد. از آن نمونه گیری کرد و رفت...

سفیر بریتانیای کبیر بود. می‌خواست به دولت متبوعش اطمینان دهد که نواب دیگر زنده نیست.***خاطرات آیت الله خزعلی

** خاطرات آیت الله یزدی

حاشیه‌های مهم‌تر از متن