Gerdab.IR | گرداب

شگردهای جدید بهائیت برای جذب نیرو

تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۸۹

یکی از مبلغین فرقه ضاله بهائیت در ترویج عقاید ضاله خود اعلام می‌کند که امام زمان ظهور کرده است و از سوی دولت قاجار تیر باران شده است.

یکی از مبلغین فرقه ضاله بهائیت در تکاپوی جذب مخاطب ادعای شهادت امام‌ زمان را مطرح می‌کند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان آنلاین، یکی از اعمالی که فرق ضاله همواره برای جذب نیرو از آن استفاده می‌کند، طرح دوستی است؛ به این گونه که وقتی در خصوص عقاید انحرافی خود صحبت می‌کنند مخاطب باید فکر کند که یک دوست دارد تجربیات شخصی خود را برای او بیان می‌کند.

بنا بر این گزارش، یکی از مبلغین فرقه ضاله بهائیت با نام (خ پ) در سمنان ضمن نزدیکی خود به دختران دانشجو و معرفی خود به عنوان مربی خیاطی با طرح دوستی به تبلیغ فرقه ضاله بهائیت می‌پردازد.

نامبرده در ادامه ترویج عقاید ضاله خود اعلام می‌کند که امام زمان ظهور کرده و از سوی دولت قاجار تیر باران شده است و اکنون نوابشان یعنی سرکردگان بهائیت، متولی امور دینی مردم در جهان هستند.