Gerdab.IR | گرداب

کشف انبارهای احتکار کالا متعلق به بهائیان

تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۳۸۹

یک آگاه گفت: «در بررسی پرونده، این افراد گفته‌اند که این اقدامات را طبق دستور العمل تشکیلات انجام داده و هدف اصلی ایجاد نگرانی عمومی در زمینه کمبود برخی از اقلام در جامعه بوده است.»

در پی کشف چند انبار احتکار کالا ابعاد جدیدی از برنامه‌ها برای زمین‌گیر کردن قانون هدفمندی یارانه‌ آشکار شده است.

به گزارش گرداب، ‌طرح هدفمندی یارانه که به درستی می‌توان از آن به یک طرح بزرگ اقتصادی یاد کرد از پیش از اجرایی شدنش با برنامه و هجمه‌های مختلف خارجی و داخلی رو به رو شده است.

در همین راستا در پی کشف چند انبار احتکار کالا ابعاد جدیدی از برنامه‌ها برای زمین‌گیر کردن این طرح به دست آمده است.

در بازرسی از تعدادی از انبار‌ها گرچه برخی اقلام شامل مواد غذایی و محصولات نفتی کشف شد و قاعدتا عمده آن‌ها مربوط به سود جویی‌های شخصی بوده، اما با بررسی‌های دقیق صورت گرفته مشخص شده که صاحبان تعدادی از این انبار‌ها بهائی بوده و بر اساس یک برنامه تشکیلاتی به احتکار کالا در این زمینه پرداخته‌اند.

در این زمینه یک منبع آگاه گفت: «در بررسی پرونده، این افراد گفته‌اند که این اقدامات را طبق دستور العمل تشکیلات انجام داده و هدف اصلی ایجاد نگرانی عمومی در زمینه کمبود برخی از اقلام در جامعه بوده است.»

منبع: جوان